ΔΕΠ-Υ και Ειδικό Παιδαγωγικό

kidlab.gr_000089

Τα παιδιά με ΔΕΠΥ συχνά τα χαρακτηρίζει  χαμηλή σχολική επίδοση λόγω της αδυναμίας τους να παρακολουθήσουν με συνέπεια το μάθημα. Τα χαρακτηριστικά των μαθητών με το συγκεκριμένο σύνδρομο  είναι:

  • Αδυνατούν να εστιάσουν  την προσοχή τους στο μάθημα.
  • Δεν παρακολουθούν το δάσκαλο ή μοιάζουν αφηρημένα.
  • Η προσοχή τους αποσπάται από το παραμικρό.
  • Σηκώνονται συχνά και χωρίς λόγο από τη θέση τους.
  • Δεν μπορούν να ολοκληρώσουν το  διάβασμα τους.
  • Ξεχνάνε τα βιβλία τους και τα μολύβια τους.
  • Διακόπτουν τα άλλα παιδιά, απαντούν και μιλούν στο δάσκαλο χωρίς να περιμένουν τη σειρά τους ή να ερωτηθούν.
  • Προσπαθούν να συζητούν για θέματα που δεν αφορούν το μάθημα.

Η παρέμβαση στο Ειδικό Παιδαγωγικό πρέπει να εξατομικεύεται  και ο σχεδιασμός της θεραπείας πρέπει να γίνεται με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε παιδιού. Στα παιδιά με ΔΕΠΥ αποφεύγουμε να δίνουμε  πολλές και πολύπλοκες  οδηγίες. Η διαδικασία του διαβάσματος καθορίζεται από τον παιδαγωγό ή γονιό σε συνεργασία με  το παιδί. Ξεκαθαρίζουμε από την αρχή το χρόνο τον οποίο το παιδί θα χρειαστεί να μείνει συγκεντρωμένο (για κάθε μάθημα ξεχωριστά). Οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά πρέπει να είναι μικροί και ανάλογοι των δυνατοτήτων του παιδιού. Επαινούμε και επιβραβεύουμε τα κατορθώματα του. Έχει διαπιστωθεί ότι οι εικόνες, τα σύμβολα και ο υπολογιστής κρατάνε περισσότερη ώρα τα παιδιά συγκεντρωμένα σε σχέση με τα κείμενα ή τις παραδοσιακές ασκήσεις των βιβλίων. Μια ακόμα μέθοδος με θετικά αποτελέσματα είναι η αλληλοδιδασκαλία.

Κέλλυ Ταβουλάρη