ΔΕΠ-Υ και λογοθεραπεία

kidlab.gr_000084

Η διάσπαση προσοχής, η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα έχουν αντίκτυπο και στην γενικότερη λεκτική επικοινωνία του παιδιού με ΔΕΠ-Υ. Τα προβλήματα λόγου και ομιλίας σχετίζονται με τα ελλείμματα στις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες οι οποίες απαιτούνται   για την οργάνωση της σκέψης και της συμπεριφοράς.

Είναι δύσκολο για τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ να ακολουθήσουν οδηγίες, να περιμένουν τη σειρά τους για να απαντήσουν, ο λόγος τους μπορεί να έχει συντακτικά και γραμματικά λάθη από βιασύνη τους να απαντήσουν. Επιπλέον, δυσκολεύονται να διηγηθούν ένα συμβάν, δεν δίνουν αρκετές πληροφορίες στον συνομιλητή. Ο λόγος τους είναι ανοργάνωτος. Όμως όταν τους ζητηθεί να οργανώσουν το λόγο τους για να ανταποκριθούν σε μια πιθανή δοκιμασία, τότε φαίνεται να μιλούν λιγότερα και ο λόγος τους να μην είναι καθόλου  οργανωμένος. Η ομιλία των παιδιών με ΔΕΠ-Υ μπορεί να χαρακτηρίζεται από τα αρθρωτικά λάθη.

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση στοχεύει στην αύξηση συγκέντρωσης, στην οργάνωση εκφραστικού λόγου, στην αποκατάσταση συντακτικών και γραμματικών λαθών, στην ανάπτυξη λογικής σκέψης και στην αντιμετώπιση αρθρωτικών λαθών.

Ελμίρα Μεχραλίεβα