ΔΕΠ-Υ και Ψυχοθεραπεία

kidlab.gr_000086

Η ψυχοθεραπεία ποικίλει από παιδί σε παιδί σύμφωνα με τις ανάγκες του και περιλαμβάνει εκπαίδευση στον έλεγχο της συμπεριφοράς, εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες, εκπαίδευση στον έλεγχο και τη διαχείριση του θυμού, εισαγωγή και ενίσχυση στην οργανωμένη συμπεριφορά, αύξηση της συγκέντρωσης και της προσοχής. Ο θεραπευτής έχει την ευθύνη της δημιουργίας και διατήρησης ενός θετικού συναισθηματικού κλίματος όπου παράλληλα με την ύπαρξη σταθερών κανόνων, δίνεται η δυνατότητα εκτόνωσης  του παιδιού με ΔΕΠ-Υ. Στο ασφαλές πλαίσιο της ατομικής ψυχοθεραπείας δημιουργούμε ευκαιρίες για θετική προσοχή, αξιοποιώντας τα ενδιαφέροντα του παιδιού, ώστε να αναδειχθούν οι θετικές πλευρές του.  Εντοπίζουμε τις περιπτώσεις στις οποίες το παιδί αποδίδει καλύτερα και οργανώνουμε μαζί του τις δραστηριότητες, τους κανόνες, τη ρουτίνα στο σπίτι και στην τάξη. Προστατεύουμε και ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση του παιδιού, δημιουργώντας ευκαιρίες για επιτυχία, επικοινωνώντας με ζεστασιά και αποδοχή. Μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες γίνεται επεξεργασία των σχέσεων με την οικογένεια, με τους συμμαθητές και τους φίλους.  Ο θεραπευτής βοηθάει το παιδί να «σπάσει» την αρνητική ταύτιση του ως «κακό παιδί». Στο πλαίσιο της ομαδικής ψυχοθεραπείας, που προσομοιάζει με τις συνθήκες της πραγματικότητας, το παιδί με ΔΕΠΥ  μαθαίνει να σχετίζεται ισότιμα με τους συνομηλίκους του, να ελέγχει τη συμπεριφορά του και τις παρορμήσεις του,  να επικοινωνεί με λειτουργικό τρόπο με τους άλλους και να μπορεί να γενικεύσει μια λειτουργική και αποδεκτή συμπεριφορά στη σχολική και  κοινωνική του ζωή. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας τίθεται το θέμα των ορίων, των ρόλων και των κανόνων που υφίστανται.

Ελευθερία Σδρόλια