Οδηγίες για γονείς παιδιών με ΔΕΠ-Υ

kidlab.gr_000083
 • Εντοπίζουμε τις αιτίες που μπορεί να επηρεάσουν την επιθυμία του παιδιού να εμπλακεί θετικά στα μαθήματα
 • Δημιουργούμε ευκαιρίες για θετική προσοχή, αξιοποιώντας τα ενδιαφέροντα του παιδιού
 • Εντοπίζουμε τις περιπτώσεις στις οποίες το παιδί αποδίδει καλύτερα
 • Είμαστε συγκεκριμένοι και σαφείς σ’ αυτό που ζητάμε, βοηθώντας το έτσι να εστιάσει την προσοχή του
 • Οργανώνουμε και δομούμε τις δραστηριότητες, τους κανόνες, τη ρουτίνα στο σπίτι και στην τάξη
 • Ελαττώνουμε τις διασπάσεις αυξάνοντας τα επιθυμητά ερεθίσματα και λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο που μαθαίνει το συγκεκριμένο παιδί
 • Προστατεύουμε και ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση του παιδιού, δημιουργώντας ευκαιρίες για επιτυχία, επικοινωνώντας με ζεστασιά και αποδοχή. Χρησιμοποιούμε επιβραβεύσεις
 • Αποφεύγουμε την επανάληψη δραστηριοτήτων
 • «σπάμε» τις δραστηριότητες σε στάδια(σύντομες δραστηριότητες). Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ χρειάζονται πιο συχνή και πιο άμεση ανατροφοδότηση
 • Μικρές και άμεσες επιβραβεύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Λαμβάνουμε υπόψη τι προτιμά το παιδί (π.χ. Η/Υ)
 • Ήπιες τιμωρίες μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές, όταν χρησιμοποιούνται αραιά και όταν είναι πολύ συγκεκριμένες
 • Ενημερώνουμε το παιδί για το τι αναμένουμε να κάνει σε μια δραστηριότητα
 • Δεν επαναλαμβάνουμε με απόγνωση, ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα στο παιδί
 • Τα βοηθούμε να ενταχθούν αρχικά σε μικρές ομάδες παιδιών. Εμπλέκουμε το παιδί ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του σε μετα-σχολικές δραστηριότητες
 • Ας μην ξεχνάμε ότι για την αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ χρειάζεται πρώτα απ΄ όλα  έγκαιρη διάγνωση από εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα, ιδίως αν συνυπάρχουν και άλλες δυσκολίες. Όσο νωρίτερα η συνεργασία μεταξύ των ειδικών (παιδοψυχίατρος, ψυχολόγος, ειδικός παιδαγωγός, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής), των γονέων και των ίδιων των παιδιών, τόσο πιθανότερο είναι το παιδί με ΔΕΠ-Υ να προχωρήσει στην εξέλιξη του και να είναι ευτυχισμένο.

Ελευθερία Σδρόλια