Τι είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)

kidlab.gr_000090

Ο όρος Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) αναφέρεται σε παιδιά και ενήλικες, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε σημαντικούς τομείς της ζωής τους, όπως στις διαπροσωπικές σχέσεις, στο σχολείο, στην εργασία και στην οικογένεια, εξαιτίας υπερβολικής κινητικής δραστηριότητας και προβλημάτων στον έλεγχο της προσοχής και των παρορμήσεων. Αποτελεί συχνό πρόβλημα στην παιδική ηλικία καθώς εμφανίζεται στο 3% με 7% των παιδιών και εκτιμάται πως σε μια τάξη 30 παιδιών, τουλάχιστον 1 παιδί παρουσιάζει ΔΕΠ-Υ. Συνήθως δεν μπορεί να διαγνωσθεί ή να εντοπισθεί  με ευκολία στα κορίτσια, επειδή δεν εμφανίζουν υπερκινητικότητα και επιθετικότητα, όπως τα αγόρια και αναγνωρίζεται, όταν τα παιδιά ξεκινούν το σχολείο λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για συγκέντρωση, αυξημένη προσοχή και τήρηση κανόνων.

Ελευθερία Σδρόλια