Από τι εξαρτάται η ανάπτυξη της δεύτερης γλώσσας στα παιδιά;

kidlab.gr_000099

Η ανάπτυξη της δεύτερης γλώσσας εξαρτάται από:

  • Tην ηλικία εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας. Όσο μικρότερο είναι το παιδί, τόσο πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά μαθαίνει τη δεύτερη γλώσσα.
  • Την ποσότητα  έκθεσης στη δεύτερη γλώσσα.  Ένα παιδί που εκτίθεται στη δεύτερη γλώσσα σε καθημερινή βάση μέσα από την τηλεόραση και τη συναναστροφή με μεγαλύτερους συνομηλίκους θα παρουσιάζει ένα πολύ πιο αναπτυγμένο σύστημα επικοινωνίας από ένα παιδί που χρησιμοποιεί  τη δεύτερη γλώσσα μόνο π.χ. στην παιδική χαρά.
  • Την ποιότητα έκθεσης στη δεύτερη γλώσσα. Ένα παιδί μπορεί να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα σε καθημερινή βάση, αλλά η ποιότητα των ελληνικών να είναι κακή (π.χ. ένας γονιός που μιλάει σπαστά ελληνικά).
  • Το βαθμό της φωνητικής και δομικής ομοιότητας με τη μητρική γλώσσα. Για παράδειγμα, το παιδί που μαθαίνει Αλβανικά και Ελληνικά (φωνητικά και δομικά παρόμοιες γλώσσες) πιθανόν να του είναι πιο εύκολο συγκριτικά με το παιδί που μαθαίνει Κινέζικα και Ελληνικά (φωνητικά και δομικά διαφορετικές γλώσσες) (Καμπανάρου, 2008).

 

Ελμίρα Μεχραλίεβα