Πρώιμος Τραυλισμός

kidlab.gr_000031

Ο πρώιμος τραυλισμός αποτελεί ένα φυσιολογικό στάδιο στην πορεία της κατάκτησης του λόγου απ’ το παιδί. Θεωρείται ως μία ακραία μορφή της φυσιολογικής δυσχέρειας που το παιδί ενδέχεται να αντιμετωπίσει σε σχέση με την ομιλία. Παρουσιάζεται στην ηλικία των 2½ έως 5 χρονών περίπου και κυρίως στα αγόρια.

Χαρακτηριστικά του πρώιμου τραυλισμού

  • Ο πρώιμος τραυλισμός εμφανίζεται περιστασιακά και για μικρό χρονικό διάστημα. Έχει μοναδική συμπτωματολογία. Το παιδί επαναλαμβάνει ολόκληρες λέξεις και εκφράσεις. Οι λέξεις είναι λειτουργικές (function words), δηλαδή σύνδεσμοι, αντωνυμίες κτλ. Κατά συνέπεια το παιδί τραυλίζει σε συντακτικές ενότητες. Αντίθετα, στον τραυλισμό η δυσκολία εντοπίζεται σε λέξεις πλήρους λεξικής σημασίας (content words), δηλαδή ρήματα, ουσιαστικά κ.ά. Μόνο σποραδικά παρατηρούμε στον πρώιμο τραυλισμό οποιαδήποτε χαρακτηριστικά του πλήρους ανεπτυγμένου τραυλισμού.
  • Δεν υπάρχει απόδειξη ότι τα παιδιά με πρώιμο τραυλισμό βιώνουν τον εαυτό τους ως διαφορετικό από τα άλλα παιδιά. Έχουν όμως την αίσθηση της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν στη λεκτική έκφραση και το εξωτερικεύουν. Το βιώνουν περισσότερο ως ματαίωση παρά προς δυσκολία να μιλήσουν.
  • Τον πρώιμο τραυλισμό πιθανώς επιδεινώνει η προσπάθεια των γονιών και η πίεση που ασκούν στο παιδί, παραβιάζοντας τους ρυθμούς του, προκειμένου να συντομεύσουν τον απαιτούμενο χρόνο για την κατάκτηση του λόγου.

Ο πρώιμος τραυλισμός συνήθως ξεπερνιέται εύκολα και ομαλά. Υπάρχει όμως κίνδυνος να εξελιχθεί σε διαταραχή προχωρημένης μορφής. Ιδιαίτερη σημασία έχει λοιπόν η έγκαιρη συμβουλευτική συνεργασία με τους γονείς του παιδιού.

Μαρία Μπέλου