Τραυλισμός

kidlab.gr_000030

Μια συχνή δυσκολία που παρουσιάζεται στο λόγο των παιδιών είναι ο τραυλισμός. Εμφανίζεται με δυσκολία στη ροή του λόγου, στο ρυθμό, στη μελωδία και στην ταχύτητα κατά τη διάρκεια της ομιλίας. Η συχνότητά του ανέρχεται στο 1% του γενικού πληθυσμού.

Υπάρχουν τρεις μορφές τραυλισμού:

  • κλονικός τραυλισμός, στον οποίο το παιδί επαναλαμβάνει τις πρώτες συλλαβές των λέξεων.
  • τονικός όπου το παιδί επαναλαμβάνει τον πρώτο φθόγγο της λέξης.
  • μεικτός όπου συνυπάρχουν και τα δυο είδη.

Με τον τραυλισμό ακόμα είναι δυνατό να συνυπάρχουν ηχητικές παρεμβολές, κυρίως φωνήεντα και κινήσεις των μυών του προσώπου, του λαιμού, χεριών (τικς).
Ο τραυλισμός οφείλεται σε μικροσυσπάσεις των αναπνευστικών, φωνητικών και αρθρωτικών μυών, οι οποίοι συντελούν ενεργά στον εκφραστικό λόγο. Πολυάριθμες μελέτες αποδίδουν την δυσκολία αυτή στην ύπαρξη ενός ή πολλών οργανικών, γενετικών, ψυχολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Ορισμένοι εξ αυτών είναι:

  1. Μικρο-οργανικές βλάβες στις κινητικές περιοχές του εγκεφάλου
  2. Απουσία υπερτέρησης ενός από τα δυο ημισφαίρια
  3. Γενετική προδιάθεση
  4. Ενδοκρινολογικές διαταραχές
  5. Ψυχοσωματικές διαταραχές
  6. Συμπεριφορά γονέων απέναντι στο παιδί

Στο θεραπευτικό σχεδιασμό του Λογοπεδικού βασικός στόχος είναι η εδραίωση μιας πολύ καλής θεραπευτικής σχέσης. Έπειτα, σύμφωνα με την ηλικία και τη δυσκολία του παιδιού, ιεραρχούνται οι στόχοι.

Μαρία Μπέλου