Ενισχυτική διδασκαλία: Τι είναι και τι προσφέρει.

ενισχυτική

 

Η ενισχυτική διδασκαλία είναι ένας θεσμός που καθιερώθηκε εδώ και αρκετά χρόνια στο δημοτικό σχολείο και λειτουργεί παράλληλα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Ως διαδικασία, περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες που στόχο έχουν να βοηθήσουν το μαθητή να επαναλάβει και να εμπεδώσει, με στοχευμένες ασκήσεις,  τις γνωστικές ενότητες που περιέχονται στην ύλη της τάξης του ή να καλύψει προϋπάρχοντα γνωστικά κενά.

Στο περιβάλλον του σχολείου όμως, οι προσφερόμενες ώρες πολύ συχνά δεν επαρκούν για να καλύψουν τα γνωστικά κενά των μαθητών που έχουν ανάγκη από ενίσχυση στη μαθησιακή τους πορεία.

Για αυτό το λόγο πολλοί γονείς αναζητούν ανάλογη βοήθεια εκτός του σχολικού πλαισίου.

Αυτή η αναζήτηση όμως, πολύ συχνά, δεν καταλήγει σε σωστή επιλογή. Αυτό συμβαίνει επειδή οι γονείς δεν γνωρίζουν ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλέξουν το άτομο ή το πλαίσιο που θα προσφέρει την κατάλληλη για το παιδί τους μαθησιακή βοήθεια.

Τι θα πρέπει να συνεκτιμήσουν οι γονείς:

  • Την εμπειρία του παιδαγωγού, όχι μόνο ως προς το γνωστικό ζητούμενο αλλά και ως προς τη γενικότερη ικανότητά του να αξιολογήσει τις πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες του παιδιού.
  • Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται ανάλογα με τους παιδαγωγικούς στόχους και το οποίο προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές δυσκολίες του κάθε παιδιού.
  • Τον χρόνο που θα χρειαστεί για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
  • Το οικονομικό κόστος της όλης διαδικασίας.

 Τι προσφέρει το Παιδικό Εργαστήρι:

Στο Παιδικό Εργαστήρι, τα παιδιά που ακολουθούν πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας, αρχικά αξιολογούνται από εξειδικευμένο παιδαγωγό για όλο το φάσμα των γνωστικών δεδομένων που θα πρέπει, ανάλογα με την τάξη τους, να κατέχουν. Επίσης αξιοποιείται, εφόσον ο παιδαγωγός κρίνει ότι χρειάζεται, η γνώμη και η εμπειρία και άλλων ειδικοτήτων που προσφέρουν υπηρεσίες στο χώρο, όπως λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και ψυχολόγου.

Στη συνέχεια αναπτύσεται εξατομικευμένο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας που απαντά στις ιδιαίτερες δυσκολίες του κάθε παιδιού ξεχωριστά, μέσα από έναν ευρύτατο όγκο παιδαγωγικού υλικού που διαθέτουμε και το οποίο ανανεώνεται και εμπλουτίζεται συνεχώς.

Σε συνεργασία με το γονέα και ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο, καταρτίζεται χρονοδιάγραμμα επίτευξης των γνωστικών στόχων, έτσι ώστε να είναι ελέγξιμο από το γονέα και να αξιολογείται η πρόοδος του παιδιού σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το χρηματικό κόστος της διαδικασίας είναι σε απόλυτα λογικά πλαίσια με τη μορφή μηνιαίων δόσεων, η χορήγηση αποδείξεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φορολογικές εκπτώσεις, και επίσης προσφέρονται ειδικές τιμές για ανασφάλιστους, άνεργους και πολύτεκνους γονείς.

Στο Παιδικό Εργαστήρι, εκτός από τη βελτίωση της μαθησιακής πορείας των παιδιών μας, στόχος μας είναι να βελτιώσουμε  την αυτοπεποίθηση τους, να ενισχύσουμε το γνωστικό αλλά και το συναισθηματικό δυναμικό τους, δημιουργώντας  μια δομημένη αλλά και φιλική στο μαθητή σχέση με τον παιδαγωγό.

Άννα Μανιά

Παιδαγωγός – Ειδική Παιδαγωγός