Η δυσλεξία και τα συμπτώματα της

kidlab.gr_000068

Η δυσλεξία χαρακτηρίζεται από χαμηλή επίδοση του μαθητή στην ανάγνωση και τη γραφή η οποία  δεν δικαιολογείται από το νοητικό επίπεδο  του παιδιού, τον χρόνο και την ποιότητα του διαβάσματος ή άλλους εξωγενείς παράγοντες. Τα κύρια χαρακτηριστικά των παιδιών με δυσλεξία στην ανάγνωση είναι: διαβάζουν αργά ή συλλαβιστά, χάνουν τη γραμμή που διαβάζουν, αντικαθιστούν, παραλείπουν ή προσθέτουν γράμματα και συλλαβές. Δυσκολεύονται στην κατανόηση αυτού που διαβάζουν, να κατανοήσουν τη σχέση αιτίου -αιτιατού και να εντοπίσουν τα κυριότερα σημεία του μαθήματος. Στη γραφή – ορθογραφία:  δεν θυμούνται  και δεν γενικεύουν τους κανόνες γραμματικής και ορθογραφίας, δεν μπορούν να κωδικοποιήσουν, τα γράμματα τους είναι δυσνόητα, γράφουν καθρεπτικά κάποια γράμματα ( π.χ. 3 αντί ε), κάνουν αντιμεταθέσεις, παραλείψεις και προσθήκες γραμμάτων. Συχνά συγχέουν γράμματα που φωνολογικά ή οπτικά μοιάζουν μεταξύ τους ( π.χ. β/φ και ο/α) . Δεν τηρούν τις αποστάσεις ανάμεσα στις λέξεις ή αφήνουν μεγαλύτερα κενά απ’ ότι χρειάζεται, χάνουν τη σειρά, δεν τηρούν τους κανόνες στίξης, κάνουν διαρκώς καταληκτικά και θεματικά λάθη. Στην οργάνωση του γραπτού κειμένου έχουν κακή σύνταξη και επαναλαμβάνουν λέξεις. Στα μαθηματικά αντιστρέφουν αριθμούς ( π.χ. 51 αντί 15) .Αδυνατούν να μάθουν την προπαίδεια, ξεχνούν τα κρατούμενα, κάνουν λάθη στις πράξεις, συγχέουν τα σύμβολα των πράξεων. Δεν καταφέρνουν να λύσουν προβλήματα. Σύμφωνα με το International Dyslexia Association η δυσλεξία είναι μια χρόνια κατάσταση με άγνωστη αιτιολογία παρόλο που εμπλέκει νευρολογικούς παράγοντες,Δεν θεραπεύεται πλήρως με τη μορφή ασθένειας. Χρήζει αναλυτικής αξιολόγησης και εξατομικευμένης παρέμβασης καθώς η μαθησιακή επίδοση και λειτουργικότητα του δυσλεξικού μπορεί να βελτιωθεί .

Κέλλυ Ταβουλάρη