Συνύπαρξη της ΔΕΠ-Υ με άλλες δυσκολίες

kidlab.gr_000082

Η ΔΕΠ-Υ μπορεί να συνυπάρχει και με άλλες δυσκολίες, όπως

  • Μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία). Οι δυσκολίες εκμάθησης περιλαμβάνουν το διάβασμα, τα μαθηματικά και τις δυσκολίες στην προφορική και γραπτή έκφραση.
  • Προβλήματα λόγου και συντονισμού των κινήσεων.
  • Προβλήματα συμπεριφοράς , όπως ψέματα, καταστροφή ξένης περιουσίας, κλοπές. Παιδιά με ΔΕΠ-Υ παρουσιάζουν υψηλότερη πιθανότητα ανάπτυξης προκλητικής, αρνητικής και εχθρικής συμπεριφοράς έναντι προσώπων με εξουσία και παραβίασης των κοινωνικών κανόνων.
  • Διαταραχές της διάθεσης και αγχώδεις διαταραχές. Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν αγχώδεις ή καταθλιπτικές διαταραχές, αν και αυτές οι διαταραχές της διάθεσης ενδεχομένως να μην καταστούν εμφανείς ως την εφηβεία ή την ενήλική ζωή. Οι επιπτώσεις της συμπεριφοράς που σχετίζεται με τη ΔΕΠ-Υ μπορεί να προκαλέσουν άγχος ή κατάθλιψη και μειωμένη αυτοεκτίμηση.
  • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, όπως Αυτισμός και Σύνδρομο Asperger.
  • Διαταραχές με συμπτώματα τα tic, όπως το σύνδρομο Tourette.

 

Ελευθερία Σδρόλια