Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες;

kidlab.gr_000041

Είναι ειδικές και σημαντικές ελλείψεις στην εκμάθηση σχολικών ικανοτήτων:

  • Ανάγνωσης ή κατανόησης της ανάγνωσης (δυσαναγνωσία)
  • Γραφής, ορθογραφικών δεξιοτήτων και γραπτής έκφρασης (δυσγραφία, δυσορθογραφία, δυσκολία οργάνωσης γραπτού λόγου)
  • Αριθμητικών δεξιοτήτων (δυσαριθμησία)

Η επίδοση είναι στις παραπάνω δεξιότητες είναι σαφώς κατώτερη από την αναμενόμενη για τη χρονολογική ηλικία του παιδιού καθώς και την τάξη που φοιτά.
Δεν οφείλονται σε χαμηλή νοημοσύνη, νευρολογικές διαταραχές, αισθητηριακές μειονεξίες, συναισθηματικές διαταραχές, αν και ενδεχομένως να συνυπάρχουν με αυτές.