Πώς μπορεί η Εργοθεραπεία να βοηθήσει το παιδί μου να ντύνεται μόνο του;

kidlab.gr_000108

Ένα παιδί χαρακτηρίζεται αυτόνομο και ανεξάρτητο όταν μπορεί να πραγματοποιήσει μια σειρά βασικών αναγκών του που αφορούν την ένδυση, απόδυση, σίτιση και τη χρήση της τουαλέτας χωρίς τη βοήθεια του ενήλικα. Η ηλικία που ένα παιδί είναι ικανό ν’ ανταποκριθεί ανεξάρτητο στην ολοκλήρωση των βασικών του αναγκών είναι αντιστρόφως ανάλογη τόσο των εμπειριών του παιδιού όσο και της τάσης των μελών της οικογένειας για παροχή κινήτρων και ευκαιριών για καθημερινή εξάσκηση. Αρχικά για την εφαρμογή ενός προγράμματος εκμάθησης ανεξάρτητης ένδυσης και απόδυσης ο εργοθεραπευτής εξετάζει αν το παιδί με τις ήδη υπάρχουσες αναπτυξιακές δεξιότητες του μπορεί να εμπλακεί στο πρόγραμμα εκπαίδευσης με επιτυχία. Αυτές αφορούν:

ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: κινητικότητα των αρθρώσεων, συντονισμός των κινήσεων, αμφίπλευρη οργάνωση, πλευρίωση, ικανότητα σύλληψης και άφεσης, καλή αδρή και λεπτή κινητικότητα, χιασμός μέσης γραμμής, καλός κινητικός σχεδιασμός, οπτικοκινητική οργάνωση.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: οπτικές (αντίληψη σχήματος, χρώματος), απτικές-κιναισθητικές  (διάκριση δεξιού από αριστερό, αίσθηση της μέσης γραμμής του σώματος, αντίληψη της στάσης του σώματος και της κίνησης των μελών του σώματος στο χώρο).

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: διάρκεια προσοχής, μνήμη, κατηγοριοποίηση, επίλυση προβλήματος, γενίκευση μάθησης, διαδοχικότητα.

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: ανάπτυξη αξιών και πιστεύω σχετικά με την ανάγκη για ανεξαρτησία στον τομέα της ένδυσης.

Η εκμάθηση ανεξάρτητης ένδυσης και απόδυσης όπως και η εκπαίδευση στην τουαλέτα από έναν εργοθεραπευτή στο Παιδικό Εργαστήρι περιλαμβάνει τον σχεδιασμό προγραμμάτων τα οποία αφορούν: α. την εκπαίδευση των γονιών και β. την εκπαίδευση των παιδιών σε διαβαθμισμένης δυσκολίας δραστηριότητες ένδυσης και απόδυσης.

Τελειώνοντας θα παραθέσουμε μια τεχνική εκμάθησης ένδυσης και απόδυσης μπλούζας. Στην απόδυση τα στάδια που ακολουθεί ένα παιδί είναι:

 •  Το παιδί βρίσκεται σε λειτουργική καθιστή θέση.
 •  Με το ένα άνω άκρο ανασύρει την μπλούζα προς τον ώμο ενώ το άλλο με κάμψη στον αγκώνα κατευθύνεται έξω από το μανίκι.
 •  Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην άλλη πλευρά του ρούχου.
 •  Με αμφίπλευρο χειρισμό των άνω άκρων και μικρή κλήση της κεφαλής προς τα εμπρός ανασύρεται η μπλούζα από τον αυχένα και μετά από την κεφαλή.

Ενώ στην ένδυση τα στάδια που ακολουθεί ένα παιδί είναι:

 •  Το παιδί κάθεται σε καθιστή θέση.
 •  Τοποθετεί την μπλούζα με το εμπρός μέρος της πάνω στα πόδια του.
 •  Κρατά με τα δύο χέρια την μπλούζα στην περιοχή του ανοίγματος για τον λαιμό.
 •  Το τοποθετεί πάνω στο κεφάλι και έλκει προς τα κάτω φορώντας την στο λαιμό.
 •  Με το ένα χέρι κρατά το άνοιγμα του μανικιού, ενώ το άλλο ωθείται μέσα.
 •  Η ίδια διαδικασία και για το άλλο χέρι.
 •  Με αμφίπλευρο χειρισμό τακτοποιεί σωστά το κάτω μέρος της μπλούζας.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Μ. Σηφάκη, (1998) Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής, ΤΕΙ Αθήνας, ΣΕΥΠ Τμήμα Εργοθεραπείας, Σημειώσεις
Jane Case-Smith, Anne S. Allen, Pat Nuse Pratt, Occupational Therapy For Children,3rd edition, St. Louis : Mosby
Αχιλλέας Δράκος