Ποιοι Είμαστε

Το Παιδικό Εργαστήρι Γλυφάδας

στελεχώνεται από καταξιωμένους, έμπειρους θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων, υπό την επιστημονική διεύθυνση του παιδοψυχίατρου κου Γεωργίου Κοκκίνη, ο οποίος βρίσκεται στον χώρο κατά τις μέρες λειτουργίας του.

Κάθε γονιός μπορεί να επικοινωνήσει ζητώντας πληροφορίες, και εφόσον το επιθυμεί, δίνονται κάποιες πρώτες πληροφορίες και κλείνεται από τη γραμματεία το πρώτο διαγνωστικό ραντεβού, σε ώρα που εξυπηρετεί τους γονείς και το παιδί.

Σε ένα φιλικό περιβάλλον, ο παιδοψυχίατρος παίρνει ένα πλήρες ιστορικό από τους γονείς, ακούει τα αιτήματα και τις ανησυχίες τους, καθώς και το αναφερόμενο πρόβλημα του παιδιού.

    [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/11/kidlab01.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/11/kidlab01-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/11/kidlab08.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/11/kidlab08-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/11/kidlab07.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/11/kidlab07-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab_018.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab_018-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/11/kidlab06.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/11/kidlab06-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/11/kidlab05.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/11/kidlab05-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/11/kidlab04.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/11/kidlab04-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab_020.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab_020-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/11/kidlab03.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/11/kidlab03-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab_019.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab_019-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/11/kidlab02.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/11/kidlab02-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /]

Αμέσως μετά, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, το παιδί εξετάζεται σε όλους τους τομείς, αρχής γενομένης από το αίτημα των γονιών.

Ακολουθεί η ενημέρωση προς τους γονείς, όπου τους εξηγούνται οι δυσκολίες που ενδεχομένως παρατηρήθηκαν και τους προτείνεται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, το κατάλληλο πρόγραμμα ατομικών συνεδριών.

Στη συνέχεια συμπληρώνεται η καρτέλα του παιδιού με το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του παιδοψυχίατρου και των γονιών. Κάθε παιδί έχει τον δικό του θεραπευτή, τον οποίο συναντά συγκεκριμένη ώρα και ημέρα της εβδομάδας, σε σταθερή βάση.

Το Κέντρο παρέχει ατομικές συνεδρίες Λογοθεραπείας, Εγοθεραπείας, Ειδικού Παιδαγωγικού, Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής Γονέων, αλλά και ομαδικές συνεδρίες παιδιών.

Η Συμβουλευτική προτείνεται σε όλους τους γονείς κατ' αρχάς δωρεάν ή σε έκτακτη περίπτωση, αλλά και σε προγραμματισμένα εβδομαδιαία ή ανά δεκαπενθήμερο ραντεβού.

Με απόλυτα αυστηρά επιστημονικά και ηλικιακά κριτήρια προτείνεται, αν κριθεί βοηθητικό, η συμμετοχή του παιδιού στις ομάδες που λειτουργούν. Συνήθως βέβαια αυτό γίνεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και με εισήγηση του ψυχολόγου του παιδιού.

Την πρώτη μέρα το παιδί γνωρίζει τους θεραπευτές του, γίνεται και από εκείνους μια πρώτη αξιολόγηση και το παιδί ακολουθεί ομαλά το πρόγραμμα του.

Σε τακτικές ανά τρίμηνο, αλλά και έκτακτες αν αυτό κριθεί απαραίτητο, συναντήσεις με τους γονείς, γίνεται η ενημέρωση τους για την πορεία του παιδιού και τους στόχους που έχουν τεθεί, καθώς και για τα αποτελέσματα από την επικοινωνία με τον παιδίατρο και τον εκπαιδευτικό του παιδιού (η οποία πραγματοποιείται μόνο εφόσον το επιθυμεί ο γονιός).

Τεστ δεξιοτήτων - ψυχομετρικός έλεγχος γίνεται σε όλα τα παιδιά για να επισημανθούν και οι επιμέρους δυνατότητες και αδυναμίες σε κάθε γνωστική λειτουργία.

Ο παιδοψυχίατρος του κέντρου επανεξετάζει το παιδί ανά τρίμηνο, ενώ γίνονται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς συμπαρακολουθήσεις συνεδριών, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της πορείας του παιδιού, πέραν των καθημερινών καταγραφών αλλά και της τρίμηνης επαναξιολόγησης από τους θεραπευτές.

Η πόρτα είναι ανοιχτή σε κάθε γονιό για να πάρει ή να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία που θα βοηθούσε στην πρόοδο του παιδιού ή να αναφέρει έκτακτα γεγονότα που πιθανόν επηρεάζουν τη λειτουργία της οικογένειας.

Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η επιστημονική ομάδα που συζητά για κάθε παιδί ξεχωριστά, ο συντονισμός μεταξύ των θεραπευτών διαφορετικών ειδικοτήτων, η ενημέρωση του παιδοψυχιάτρου σε εβδομαδιαία βάση, ακόμα και η συμπαρακολούθηση, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η επικοινωνία με το σχολείο και τον/τη δάσκαλο/δασκάλα του παιδιού μας δίνει την εικόνα του παιδιού στο σχολικό του περιβάλλον, τόσο από άποψη μαθησιακής ικανότητας ή δυσκολίας, όσο και για τον τρόπο που παίζει, συμμετέχει, διεκδικεί και γενικά συναλλάσσεται με συμμαθητές και φίλους. Η "τριπλή" αυτή εικόνα - σπίτι-σχολείο-θεραπεία- είναι βοηθητική τόσο για τον θεραπευτή, όσο και για την επιστημονική ομάδα.

Το πρόγραμμα του παιδιού τροποποιείται με την αύξηση, μείωση ή και ολοκλήρωση κάποιας θεραπείας, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη αλλαγή του θεραπευτικού σχεδιασμού, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Είμαστε εδώ για να σας πάρουμε από το χέρι και μαζί να αντιμετωπίσουμε τη δυσκολία και να αναδείξουμε την ικανότητα. Είμαστε εδώ, με οργάνωση και εμπειρία χρόνων να σας δώσουμε το καλύτερο, βγαλμένο από την εμπειρία, το επιστημονικό μας έργο βγαλμένο από την καρδιά μας.

Το νοιάξιμο, η σωστή αντιμετώπιση και η άμεση επικοινωνία χτίζουν μια σχέση εμπιστοσύνης. Βάζουν για εμάς ένα στοίχημα, για σας ίσως μια αγωνία, που προσδοκούμε να γίνει ελπίδα, και αργότερα ικανοποίηση και χαρά. Βάζει για εμάς ένα στοίχημα ότι μπορούμε να σας κοιτάμε στα μάτια και να κρατάμε την αγωνία και τον θυμό σας. Βάζει για εμάς ένα στοίχημα ότι η αγωνία, η αμφισβήτηση ή η ανησυχία θα μετατραπούν σε χαμόγελο ικανοποίησης.