Πως να κλείσω ραντεβού;

Για ραντεβού απευθύνεστε στη γραμματεία, στο τηλέφωνο 210-9636400, Δευτέρα έως και Παρασκευή 11.00-21.30.

Τα διαγνωστικά ραντεβού πραγματοποιούνται Δευτέρα και Πέμπτη, από 15.00 έως 21.00, όπου προσέρχονται οι γονείς μαζί με το παιδί.

Αν υπάρχουν δυσκολίες ή απορίες για το πως θα ανακοινωθεί στο παιδί το ραντεβού, μπορείτε να μιλήσετε άμεσα με τους υπευθύνους για τον καλύτερο χειρισμό.