Οι δυσκολίες των γονιών σε ένα διαζύγιο

kidlab.gr_000061

Οι γονείς χρειάζεται να κατανοήσουν ότι στο διαζύγιο μπορεί τα παιδιά μπορεί να είναι αυτά που επηρεάζονται αισθητά, όμως χρειάζεται να κατανοήσουν ότι και οι ίδιοι, είτε ήταν απόφαση τους ή όχι, έχουν συναισθήματα για τη λήξη της σχέσης με τον σύντροφο τους.

Κανείς δεν μπαίνει σε έναν γάμο θέλοντας να καταλήξει στο διαζύγιο, οπότε  βιώνει πολλά και έντονα συναισθήματα όταν διαπιστώνει πλέον ότι οι προσδοκίες του και τα όνειρα που πιθανά είχε κάνει για την οικογένεια του δεν ανταποκρίνονται πλέον στην πραγματικότητα που ζει.

Είναι απόλυτα φυσιολογικό οι ίδιοι οι γονείς να βιώσουν και οι ίδιοι έντονα και συχνά επώδυνα συναισθήματα. Το “πλάνο” της οικογενειακής τους ζωής δεν έχει εξελιχθεί όπως περίμεναν, μια σημαντική σχέση, αυτή με τον ως τώρα σύντροφο τους αλλάζει, οι οικείοι πολλές φορές εμπλέκονται περιπλέκοντας τα πράγματα.

Έχουν ανάγκη να πενθήσουν για τη σχέση αυτή που πλέον έχει λήξει, διαδικασία που απαιτεί χρόνο και επαφή με τα συναισθήματα τους. Πολλές φορές, προσπαθούν να κρύψουν τα συναισθήματα αυτά από τα παιδιά, στην προσπάθεια τους να τα προστατέψουν, και έτσι καταλήγουν να τους δίνουν μια λανθασμένη και ουσιαστικά διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας. Φυσικά τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία τους, χρειάζεται να “διασωθούν” από εικόνες που μπορεί να τα πληγώσουν, όμως οι γονείς χρειάζεται να έχουν κατά νου ότι εκείνα καταλαβαίνουν πολλές φορές πολύ περισσότερα απ’όσα εκφράζουν.

Χρειάζεται λοιπόν να διατηρηθεί λοιπόν ένα σταθερό περιβάλλον για τα παιδιά, αλλά και να αντιμετωπίσει και ο ίδιος ο γονιός όλη αυτή τη διαδικασία που περνά, τόσο πρακτικά, όσο και συναισθηματικά. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει η ύπαρξη ενός “δικτύου υποστήριξης” των γονιών, που αποτελείται από φίλους, γονείς και άλλους οικείους.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι δεν παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς ή ψυχικής υγείας όλα τα παιδιά που βιώνουν διάσπαση της οικογένειας. Προστατευτικό παράγοντα αποτελούν τα χαρακτηριστικά του παιδιών, όπως η ιδιοσυγκρασία, οι γνωστικές δεξιότητες και η εικόνα εαυτού, η ποιότητα της σχέσης ανάμεσα στους γονείς, η παρουσία σημαντικών προσώπων που λειτουργούν υποστηρικτικά (συγγενείς, αδέρφια, συνομήλικοι). Ένας ακόμα προστατευτικός παράγοντας είναι η προσαρμογή των γονέων στο διαζύγιο. Όταν ο γονέας που αναλαμβάνει τη φροντίδα των παιδιών παρέχει κατάλληλη συναισθηματική υποστήριξη, και οι προσδοκίες του είναι ανάλογες με την ηλικία των παιδιών, διευκολύνει την προσαρμογή τους.

Όταν οι γονείς δυσκολεύονται να χειριστούν την καινούρια κατάσταση του διαζυγίου, είναι σημαντικό να αναζητούν τη βοήθεια ειδικών συμβούλων, όπου θα μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και θα διευκολυνθούν να αναλάβουν την ευθύνη του χωρισμού τους.

Στέλλα Σπανού