Ατομική Ψυχοθεραπεία Παιδιών / Εφήβων

Με λένε Κατερίνα

Παιδοψυχιατρική διάγνωση- Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση

Το Παιδικό Εργαστήρι Γλυφάδας παρέχει υπηρεσίες Παιδοψυχιατρικής Διάγνωσης και Παρακολούθησης  παιδιών και εφήβων, Ψυχοθεραπείας σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες και Συμβουλευτικής Γονέων. Οι ψυχολόγοι του κέντρου είναι ειδικευμένοι στην ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, και συντονίζονται από εξειδικευμένο έμπειρο παιδοψυχίατρο.

Θέματα όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολίες στην επικοινωνία και την τήρηση ορίων, εμπόδια στη δημιουργία λειτουργικών σχέσεων με τους άλλους, είναι κάποια τα ζητήματα συχνά απασχολούν παιδιά και γονείς.

Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι ο θεραπευόμενος να αναπτύξει λειτουργικότερους τρόπους χειρισμού των δυσκολιών του, να αναζητήσει την προέλευση τους και να μπορέσει να μοιραστεί και να  επεξεργαστεί τα συναισθήματα του, μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της θεραπευτικής σχέσης. Η ψυχοθεραπεία των παιδιών σε ατομικό επίπεδο έχει συνήθως βραχεία διάρκεια και μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν δυσκολίες που έχουν να κάνουν με εσωτερικές αναστολές, με δύσκολες οικογενειακές σχέσεις, με το σχολείο και το κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού.

Στη Συμβουλευτική Γονέων οι γονείς έχουν τον χώρο και τον χρόνο να συζητήσουν τους προβληματισμούς που μπορεί να έχουν σχετικά με το παιδί τους, αναζητούν μαζί με τον θεραπευτή λειτουργικότερους τρόπους επικοινωνίαςγια την οικογένεια και ενδυναμώνονται στον ρόλο τους. Μοιράζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον τις δικές τους δυσκολίες και επεξεργάζονται και οι ίδιοι τα -συχνά επώδυνα- συναισθήματα τους για τις δυσκολίες του παιδιού τους.

Υπό την εποπτεία του επιστημονικά υπεύθυνου παιδοψυχιάτρου, διαμορφώνεται ο κατάλληλος θεραπευτικός σχεδιασμός, ανάλογα με τις ανάγκες και το αίτημα του κάθε θεραπευόμενου. Ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να περιλαμβάνει ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες, ή συνδυασμό των δύο.

Πως βοηθάει το παιδί η Ψυχοθεραπεία;

Η ατομική ψυχοθεραπεία των παιδιών έχει ως στόχο την αναγνώριση, την έκφραση και την αποδοχή των συναισθημάτων τους. Απευθύνεται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές δυσκολίες, όπως π.χ. χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολία στην αυτοπροστασία, στην επικοινωνία, στην τήρηση ορίων, στην προσαρμογή στο σχολείο, στη σύναψη ισότιμων φιλικών σχέσεων, προβλήματα στις αδερφικές σχέσεις ή στη σχέση με τους γονείς, επιθετικότητα ή υπερβολική συστολή-αμυντικότητα, διάσπαση της προσοχής-υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, τραυλισμός κ.α.

Η ψυχοθεραπεία των παιδιών σε ατομικό επίπεδο έχει βραχεία διάρκεια και μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν δυσκολίες που έχουν να κάνουν με εσωτερικές αναστολές, με δύσκολες οικογενειακές σχέσεις, με το σχολείο και το κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού. Τα παιδιά στις μικρές ηλικίες αναπτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς και ο θεραπευτής λαμβάνει σοβαρά υπόψη το γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηματικό αναπτυξιακό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το παιδί. Οι στόχοι της ατομικής ψυχοθεραπείας εξαρτώνται από τις δυσκολίες του κάθε παιδιού και από τη δεκτικότητα του στην ψυχοθεραπεία. Γενικά,  η ατομική ψυχοθεραπεία συνεισφέρει στα παρακάτω:

  • Συναισθηματική αναγνώριση
  • Συναισθηματική έκφραση
  • Αυτορρύθμιση
  • Eνσυναίσθηση
  • Συναισθηματική ενδυνάμωση

Πως γίνεται η ψυχοθεραπεία παιδιών;

Το περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση είναι φιλικό προς το παιδί, με υλικά που θα το διευκολύνουν στην απόκτηση νέων, εποικοδομητικών και προσαρμοστικών συμπεριφορών που θα αντικαταστήσουν τις προηγούμενες δυσλειτουργικές αντιδράσεις.

Οι τεχνικές της ψυχοθεραπείας του παιδιού διαφέρουν από αυτές της ψυχοθεραπείας των ενηλίκων κυρίως ως προς το ότι τα παιδί κοινοποιεί τι σκέψεις και τα συναισθήματα του με διαφορετικό τρόπο. Χρησιμοποιεί πολύ λιγότερους λεκτικούς συνειρμούς και εκφράζεται πιο αυθόρμητα με το παιχνίδι. Από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές στην ψυχοθεραπεία των παιδιών είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να εκφράσει ελεύθερα τα συναισθήματα του (πχ. μια κούκλα, μικρές ανθρώπινες φιγούρες, άγρια και κατοικίδια ζώα, αυτοκίνητα, μικροί κύβοι, σπίτια, φράχτες, κ.α.). Παρατηρώντας το  ελεύθερο παιχνίδι μπορεί ο θεραπευτής να συλλάβει τις διεργασίες του ασυνείδητου του παιδιού. Η ζωγραφική επίσης αξιοποιείται στην ψυχοθεραπεία των παιδιών. Το παιδί έχει στη διάθεση του μολύβια, μαρκαδόρους, μπογιές και πινέλα, πλαστελίνη, χαρτιά για να χρησιμοποιήσει και να εκφραστεί με ποικίλους τρόπους. Δεν δίνονται στο παιδί για να περάσει ευχάριστα την ώρα του αλλά πρωτίστως αποσκοπούν στο να προσφέρουν στο παιδί ένα είδος λεξιλογίου.  Πολύ διαδεδομένες τεχνικές  είναι το παιχνίδι ρόλων και η καθοδηγούμενη φαντασία, όπου στο ασφαλές πλαίσιο της συνεδρίας το παιδί δοκιμάζει σενάρια που το δυσκολεύουν, για να αποφορτιστεί και για να πειραματιστεί με νέες, λειτουργικές συμπεριφορές.