Λογοθεραπεία

Ποιοι είναι οι στόχοι της Λογοθεραπείας στον τραυλισμό;

Ποιοι είναι οι στόχοι της Λογοθεραπείας στον τραυλισμό;

 • Η χαλάρωση των αναπνευστικών, αρθρωτικών και φωνητικών μυών.
 • Εκμάθηση σωστής αναπνοής και εκπνοής.
 • Απόκτηση ρυθμού και μελωδίας.
 • Εκμάθηση λεκτικής αναπνοής.

Σ΄ αυτήν τη διαδικασία αντιμετώπισης του τραυλισμού, σημαντικό ρόλο παίζει και η άμεση συμμετοχή των γονιών. Είναι σημαντικό οι γονείς να είναι έμψυχοι υποστηρικτές στην προσπάθεια των παιδιών τους. Χρειάζεται επίσης στενή συνεργασία των γονιών με τους ειδικούς, για να εντοπιστούν οι παράγοντες εκείνοι που συντηρούν ή και αυξάνουν τον τραυλισμό.

Εκτός από τη συνεργασία με τους γονείς, επιβάλλεται και η επαφή των ειδικών με τη νηπιαγωγό ή το δάσκαλο, ανάλογα την ηλικία των παιδιών, και τον παιδίατρο.

Βιβλιογραφία:
Rutter, M. & Martin, J. A. (1972). “The child with delayed speech”.
Fundudis, T. (1998). “Διαταραχές της ομιλίας και του λόγου στην παιδική ηλικία”
Παπαβασιλέκας, Αθ. (1997). “Διαταραχές του λόγου στην παιδική ηλικία”
Τσιάντης, Ι., Ξυπολυτά– Ζαχαριάδη (2001). “Ψυχοσωματικά προβλήματα των παιδιών”

Πότε μπορεί να βοηθήσει ο λογοπεδικός;

 • Όταν το παιδί, σε σχέση με την χρονολογική του ηλικία, δεν έχει οργανωμένο φωνολογικό σύστημα και απλοποιεί με τρόπο συστηματικό την ομιλία του με αποτέλεσμα να μην γίνεται πάντα κατανοητό ή όπως ακούμε συχνά μιλά «μωρουδίστικα»
 • Όταν το παιδί, σε σχέση με την χρονολογική ηλικία του, δεν έχει ανάλογο λεξιλόγιο ή δεν συντάσσει σωστά ή κάνει γραμματικά ή μορφολογικά λάθη ή σαν ακροατής δεν κατανοεί έννοιες / λεξιλόγιο ή συντακτικές δομές και γραμματικά μορφολογικά στοιχεία ή δεν έχει αναπτυγμένο αντιληπτικό λόγο ανάλογο της χρονολογικής του ηλικίας.
 • Όταν υπάρχει αρθρωτική δυσκολία εξαιτίας νευρολογικής ή μυϊκής βλάβης.
 • Όταν υπάρχει δυσκολία που επηρεάζει την ακρίβεια και τον προγραμματισμό των αρθρωτικών κινήσεων, απουσία νευρολογικής ή μυϊκής βλάβης.
 • Όταν υπάρχουν αρθρωτικές δυσκολίες λόγω σχιστίας χείλους ή υπερώας (ανατομικών δυσκολιών)
 • Σε περιπτώσεις πραγματολογικών διαταραχών, δηλαδή διαταραχών στην χρήση της γλώσσας , π.χ. στις περιπτώσεις αυτισμού, συνδρόμων, νοητικής υστέρησης
 • Στις περιπτώσεις τραυλισμού
 • Όταν το παιδί επαναλαμβάνει συλλαβές μιας λέξης ή επιμηκύνει ήχους μιας λέξης ή μπλοκάρει η ομιλία του
 • Όταν διαπιστωθεί μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση ή στον γραπτό λόγο, και το παιδί δυσκολεύεται στην αποκωδικοποίηση των λέξεων ή κάνει φωνολογικά λάθη στην γραφή ή παραλείπει γράμματα ή παραλείπει συλλαβές ή/και κάνει αντιμεταθέσεις συλλαβών.

Στάδια Γλωσσικής Ανάπτυξης

Η γλώσσα δεν αναπτύσσεται σαν ένα ξεχωριστό σύστημα. Η γνωστική και η κοινωνική ανάπτυξη είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την γλωσσική ανάπτυξη.

Στάδια γλωσσικής ανάπτυξης:

6 μηνών

Παράγονται ήχοι. Αποτελούνται από συνδυασμούς φωνηέντων και συμφώνων. Στο τέλος της περιόδου αυτής υπάρχει συνεχής διαφοροποίηση των ψελλισμών με αποτέλεσμα σχηματισμό συλλαβών όπως μα – μα, μπα – μπα.

12 έως 15 μηνών

Χρησιμοποιεί μια ή περισσότερες λέξεις με νόημα (μπορεί να είναι ένα τμήμα της λέξης). Συνήθως πρώτες λέξεις είναι τα ουσιαστικά όπως πχ μπαμπά.
Τα παιδιά αυτής της ηλικίας θα πρέπει να έχουν ένα φάσμα ήχων της ομιλίας όπως το π, μπ, μ, ντ, ο, η

18 έως 24 μηνών

 • Τα περισσότερα παιδιά έχουν λεξιλόγιο περίπου 20 – 50 λέξεις στους 18 μήνες. Στην ηλικία των 24 μηνών έχουμε έκρηξη ανάπτυξης λεξιλογίου το οποίο κυμαίνεται στις 150 – 300 λέξεις.
 • Το παιδί συνδυάζει λέξεις σε πρόταση ουσιαστικό – ρήμα (2 λέξεις)
 • Είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον δυο προθέσεις
 • Δεν έχει ακόμη καλό έλεγχο, όγκο και τόνο φωνής
 • Χρησιμοποιεί δυο αντωνυμίες σωστά, εγώ – εσυ ενώ το εγώ – εμένα συχνά συγχέονται.
 • Εμφανίζονται κτητικές αντωνυμίες μου – σου

36 μηνών

 • Σωστή χρήση προσωπικών αντωνυμιών
 • Χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό και παρελθοντικούς χρόνους
 • Χειρίζεται σωστά 3 λέξεις στην πρόταση
 • Χρησιμοποιεί ρήματα τα οποία κυριαρχούν στο λόγο του
 • Κατανοεί ερωτήσεις που αφορούν το περιβάλλον του και τις δραστηριότητες του
 • Κατανοεί σχέσεις αιτίας – αποτελέσματος π.χ. τι πρέπει να κάνεις εάν διψάς
 • Είναι σε θέση να δώσει πληροφορίες για το φύλο του, την ηλικία του, το όνομα του
 • Έχουν ήδη εμφανιστεί από την ηλικία των 30 μηνών οι ήχοι φ, β, λ, χ, γ, σ, ζ

48 μηνών

 • Μπορεί με άνεση να επαναλάβει 4σύλλαβες λέξεις
 • Χρησιμοποιεί και κατανοεί περισσότερες προθέσεις
 • Βελτιωμένες αισθητά οι προτάσεις του σε μορφολογικό και συντακτικό επίπεδο
 • Έχουν ήδη εμφανιστεί στο φωνολογικό σύστημα οι ήχοι Θ, Δ, ΤΣ, ΤΖ και το αλλόφωνο Λ. Επίσης το παιδί προφέρει αρκετά συμφωνικά συμπλέγματα.
 • Το λεξιλόγιο αυξάνεται

60 μηνών

 • Έχει αναπτυχθεί η αφηγηματική ικανότητα. Το παιδί δεν χρειάζεται πάντα να δίνονται κατευθυντήριες ερωτήσεις για να αφηγηθεί ένα γεγονός
 • Χρησιμοποιεί σωστά τους χρόνους στην ομιλία του
 • Το λεξιλόγιο του είναι εμπλουτισμένο με επίθετα, επιρρήματα.
 • Σχηματίζει προτάσεις με μήκος, γραμματικά και συντακτικά σωστά
 • Αρθρώνει όλους τους ήχους και πλήθος συμφωνικών συμπλεγμάτων.

Το φώνημα «Ρ» μπορεί να έχει εμφανιστεί από την ηλικία των 4 ½ χρόνων

Τι είναι η λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και έρευνα των διαταραχών του λόγου, της φωνής και της ομιλίας σε παιδιά και ενήλικες.

Οι αρμοδιότητες του λογοπεδικού στο Παιδικό Εργαστήρι:

Ο λογοπεδικός είναι ο επιστήμονας που έχει την πανεπιστημιακή επιπέδου θεωρητική και κλινική εκπαίδευση για να χρησιμοποιήσει μεθόδους και δοκιμασίες για:

 • Να διαγνώσει μια διαταραχή
 • Να προσδιορίσει την πρόγνωση της και έπειτα
 • Να ενημερώσει τους γονείς για την δυσκολία του παιδιού τους και την απαιτούμενη θεραπεία
 • Να καθοδηγεί και να στηρίζει τους γονείς κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
 • Να ιεραρχεί τους στόχους της θεραπείας, να αξιολογεί και να επαναξιολογεί την εξέλιξη της.
 • Να είναι μέλος διεπιστημονικής ομάδας
 • Να παραπέμπει σε άλλες ειδικότητες για αξιολόγηση εφόσον κρίνεται απαραίτητη αξιολόγηση ή θεραπεία.
 • Να έχει στενή συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες που παρακολουθούν το παιδί
 • Να αποφασίζει για την ολοκλήρωση ή την συνέχιση της θεραπείας και τέλος
 • Να ενημερώνει και να συμβουλεύει τους γονείς για πρόληψη μιας διαταραχής.
 • Να ενημερώνει και να συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό του παιδιού.