Ομάδες Παιδιών

Η λειτουργία των ομάδων στο Παιδικό Εργαστήρι

To Παιδικό Εργαστήρι, λειτουργώντας ως χώρος Ψυχολογικής Στήριξης, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Παιδαγωγικής Ενίσχυσης, δημιούργησε μικρές ομάδες παιδιών με σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων των παιδιών που συμμετέχουν.

Ο τρόπος που βοηθούν οι ατομικές συνεδρίες των παιδιών είναι ευρέως γνωστός. Δημιουργώντας μια θεραπευτική σχέση εμπιστοσύνης το παιδί νιώθει ασφάλεια, ώστε να ανακαλύψει πλευρές του εαυτού του που παραμένουν ανεπεξέργαστες, που το δυσκολεύουν ή που δεν μπορεί να διαχειριστεί.

Η ατομική διαδικασία λοιπόν παραμένει σημαντική και απαραίτητη ακόμα και αν το παιδί συμμετέχει σε μια ομάδα, ώστε να έχει το κάθε παιδί και τον δικό του «αποκλειστικό» χρόνο, να επεξεργαστεί τα όσα προκύπτουν στην ομάδα και να βοηθηθεί ακόμα περισσότερο στο να ξεπεράσει τις δυσκολίες του.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της ομαδικής διαδικασίας από την άλλη, είναι ότι επιτρέπει και ενθαρρύνει την επεξεργασία των θεμάτων  στο «εδώ και τώρα», καθώς οι συνθήκες της ομάδας προσομοιάζουν την πραγματικότητα ως προς τους τρόπους που οι άνθρωποι σχετίζονται μεταξύ τους. Στις ομάδες μπορεί να γίνει επεξεργασία θεμάτων χαμηλής αυτοπεποίθησης, ζήλειας και ανταγωνισμού, δυσκολιών στη σύναψη φιλικών σχέσεων ή στη διατήρηση σχέσεων με συνομηλίκους, δυσκολιών στο να μην αδικούνται και να διεκδικούν τον σεβασμό στον εαυτό τους ή ακόμα και δυσκολιών ενσυναίσθησης των άλλων και υιοθέτησης φαινομενικά ηγετικών  ρόλων, με αποτέλεσμα τη μοναξιά.

Με ποια κριτήρια μπορεί ένα παιδί να συμμετάσχει σε μια ομάδα:

Το αν ένα παιδί λοιπόν θα συμμετάσχει σε μια τέτοια ομάδα εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη του ειδικού πως το παιδί είναι σε θέση να γίνει μέλος μιας ομάδας και ότι θα βοηθηθεί από τη διαδικασία, τη σύμφωνη γνώμη και την ενίσχυση της προσπάθειας από τους γονείς και την ύπαρξη κατάλληλης, ηλικιακά και ιδιοσυγκρασιακά ομάδας για το συγκεκριμένο παιδί.

Σε κάθε ομάδα συμμετέχουν δύο θεραπευτές, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διαρκούν περίπου μία ώρα. Η έναρξή τους ορίζεται συνήθως τον Οκτώβρη, αν και αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με τις αιτήσεις, και ολοκληρώνονται πάντα τέλη Μάιου.

Παιδοψυχιατρική διάγνωση- Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση

Το Παιδικό Εργαστήρι Γλυφάδας παρέχει υπηρεσίες Παιδοψυχιατρικής Διάγνωσης και Παρακολούθησης  παιδιών και εφήβων, Ψυχοθεραπείας σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες και Συμβουλευτικής Γονέων. Οι ψυχολόγοι του κέντρου είναι ειδικευμένοι στην ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, και συντονίζονται από εξειδικευμένο έμπειρο παιδοψυχίατρο.

Θέματα όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολίες στην επικοινωνία και την τήρηση ορίων, εμπόδια στη δημιουργία λειτουργικών σχέσεων με τους άλλους, είναι κάποια τα ζητήματα συχνά απασχολούν παιδιά και γονείς.

Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι ο θεραπευόμενος να αναπτύξει λειτουργικότερους τρόπους χειρισμού των δυσκολιών του, να αναζητήσει την προέλευση τους και να μπορέσει να μοιραστεί και να  επεξεργαστεί τα συναισθήματα του, μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της θεραπευτικής σχέσης. Η ψυχοθεραπεία των παιδιών σε ατομικό επίπεδο έχει συνήθως βραχεία διάρκεια και μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν δυσκολίες που έχουν να κάνουν με εσωτερικές αναστολές, με δύσκολες οικογενειακές σχέσεις, με το σχολείο και το κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού.

Στη Συμβουλευτική Γονέων οι γονείς έχουν τον χώρο και τον χρόνο να συζητήσουν τους προβληματισμούς που μπορεί να έχουν σχετικά με το παιδί τους, αναζητούν μαζί με τον θεραπευτή λειτουργικότερους τρόπους επικοινωνίαςγια την οικογένεια και ενδυναμώνονται στον ρόλο τους. Μοιράζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον τις δικές τους δυσκολίες και επεξεργάζονται και οι ίδιοι τα -συχνά επώδυνα- συναισθήματα τους για τις δυσκολίες του παιδιού τους.

Υπό την εποπτεία του επιστημονικά υπεύθυνου παιδοψυχιάτρου, διαμορφώνεται ο κατάλληλος θεραπευτικός σχεδιασμός, ανάλογα με τις ανάγκες και το αίτημα του κάθε θεραπευόμενου. Ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να περιλαμβάνει ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες, ή συνδυασμό των δύο.

Ποιοι είναι οι στόχοι των ομάδων ;

  • Να αναπτύξουν τα παιδιά θετικούς τρόπους επικοινωνίας λεκτικής αλλά και μη λεκτικής
  • Να εξασκηθούν στην δημιουργία φιλικών/κοινωνικών σχέσεων
  • Να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους
  • Να αυξήσουν την αυτοεκτίμηση τους
  • Να δουν τον εαυτό τους μέσα από τα μάτια των άλλων
  • Να αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας
  • Να επεξεργαστούν τη διαφορετικότητα των άλλων
  • Να προσεγγίσουν θέματα που τυχόν τα απασχολούν μέσα σε μια ομάδα συνομηλίκων
  • Να δοκιμάσουν τα όρια τους σε πλαίσιο με στόχους, όρους και κανόνες
  •  Να μοιραστούν εμπειρίες, παιχνίδια, ανησυχίες

Πως δουλεύουν οι ομάδες παιδιών;

Τα θέματα αναπτύσσονται μέσα από δημιουργικές, αλλά και συχνά διασκεδαστικές δραστηριότητες, όπως οι ζωγραφιές, το ομαδικό παιχνίδι, η εικαστική έκφραση, αλλά και η στοχευμένη συζήτηση.

Στην ομάδα υπάρχουν δηλαδή πάντα δραστηριότητες και παιχνίδια, που είναι κάθε φορά προαποφασισμένα από τους θεραπευτές και ειδικά σχεδιασμένα σύμφωνα πάντα με τη δυναμική της ομάδας και τις ανάγκες των μελών, ώστε να προάγεται η επεξεργασία των σημαντικών θεμάτων με ευχάριστο για τα παιδιά τρόπο.