Παιδοψυχιατρικό – Διάγνωση & Παρακολούθηση

Ο ρόλος του παιδοψυχίατρου στο Παιδικό Εργαστήρι Γλυφάδας

Ο παιδοψυχίατρος βρίσκεται καθημερινά στον χώρο του κέντρου, επιλύοντας άμεσα τα ερωτήματα θεραπευτών ή γονιών. Πέραν αυτού, συντονίζει τις θεραπείες, εκπονεί νέα προγράμματα και τροποποιεί θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Έχει εβδομαδιαία ενημέρωση για τις ομάδες παιδιών ενώ ενημερώνεται για τους στόχους της επιστημονικής ομάδας και τα ζητήματα που μπορεί να προκύπτουν.

Με τη συνεχή παρουσία του και την προσέγγιση των παιδιών, καταρρίπτονται οι μύθοι, τα ταμπού, καθώς γίνεται φορέας φιλικότητας και σωστής προσέγγισης απέναντι στα παιδιά, ενώ εξηγείται στους γονείς ότι η επαφή με τον ειδικό ψυχικής υγείας δεν είναι κάτι το τρομακτικό, δεν παραπέμπει στη “τρέλα”, ούτε κατ’ ανάγκη σε βαρύτερα προβλήματα, οργανικά, αναπτυξιακά ή ψυχικά.

Παιδοψυχιατρική Διάγνωση & Παρακολούθηση

Η διάγνωση και η πρώτη εκτίμηση των δυσκολιών του κάθε παιδιού που προσέρχεται με τους γονείς του στο Παιδικό Εργαστήρι Γλυφάδας, γίνεται από τον ειδικευμένο παιδοψυχίατρο του κέντρου, ο οποίος είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος της δομής.

Ο παιδοψυχίατρος καταγράφει το λεπτομερές ιστορικό του παιδιού, ενώ ακούει τα αιτήματα και τις ανησυχίες των γονιών, καθώς και το αναφερόμενο πρόβλημα του παιδιού. Στη συνέχεια, σε δομημένη βάση, το κάθε παιδί εξετάζεται σε όλους τους τομείς, ενημερώνονται οι γονείς για τα αποτελέσματα της εξέτασης και προτείνεται ο κατάλληλος θεραπευτικός σχεδιασμός.

Κάθε τρεις μήνες, γίνεται επανεξέταση του παιδιού (παιδοψυχιατρική επανεκτίμηση) και φυσικά, ενημέρωση των γονιών για την πορεία της θεραπείας. Σε αυτά τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κάθε παιδί που παρακολουθεί θεραπευτικό πρόγραμμα, επανεξετάζεται ώστε να ελεγχθεί η πορεία και να γίνουν τροποποιήσεις στο θεραπευτικό σχεδιασμό, αν κριθεί απαραίτητο.

Στο ενδιάμεσο διάστημα, ο παιδοψυχίατρος πραγματοποιεί συμπαρακολουθήσεις συνεδριών, για τον έλεγχο της πορείας του παιδιού, τόσο συνολικά, αλλά και ανά θεραπεία.

Παιδοψυχιατρική διάγνωση- Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση

Το Παιδικό Εργαστήρι Γλυφάδας παρέχει υπηρεσίες Παιδοψυχιατρικής Διάγνωσης και Παρακολούθησης  παιδιών και εφήβων, Ψυχοθεραπείας σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες και Συμβουλευτικής Γονέων. Οι ψυχολόγοι του κέντρου είναι ειδικευμένοι στην ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, και συντονίζονται από εξειδικευμένο έμπειρο παιδοψυχίατρο.

Θέματα όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολίες στην επικοινωνία και την τήρηση ορίων, εμπόδια στη δημιουργία λειτουργικών σχέσεων με τους άλλους, είναι κάποια τα ζητήματα συχνά απασχολούν παιδιά και γονείς.

Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι ο θεραπευόμενος να αναπτύξει λειτουργικότερους τρόπους χειρισμού των δυσκολιών του, να αναζητήσει την προέλευση τους και να μπορέσει να μοιραστεί και να  επεξεργαστεί τα συναισθήματα του, μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της θεραπευτικής σχέσης. Η ψυχοθεραπεία των παιδιών σε ατομικό επίπεδο έχει συνήθως βραχεία διάρκεια και μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν δυσκολίες που έχουν να κάνουν με εσωτερικές αναστολές, με δύσκολες οικογενειακές σχέσεις, με το σχολείο και το κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού.

Στη Συμβουλευτική Γονέων οι γονείς έχουν τον χώρο και τον χρόνο να συζητήσουν τους προβληματισμούς που μπορεί να έχουν σχετικά με το παιδί τους, αναζητούν μαζί με τον θεραπευτή λειτουργικότερους τρόπους επικοινωνίαςγια την οικογένεια και ενδυναμώνονται στον ρόλο τους. Μοιράζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον τις δικές τους δυσκολίες και επεξεργάζονται και οι ίδιοι τα -συχνά επώδυνα- συναισθήματα τους για τις δυσκολίες του παιδιού τους.

Υπό την εποπτεία του επιστημονικά υπεύθυνου παιδοψυχιάτρου, διαμορφώνεται ο κατάλληλος θεραπευτικός σχεδιασμός, ανάλογα με τις ανάγκες και το αίτημα του κάθε θεραπευόμενου. Ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να περιλαμβάνει ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες, ή συνδυασμό των δύο.