Συμβουλευτική Γονέων

Παιδοψυχιατρική διάγνωση- Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση

Το Παιδικό Εργαστήρι Γλυφάδας παρέχει υπηρεσίες Παιδοψυχιατρικής Διάγνωσης και Παρακολούθησης  παιδιών και εφήβων, Ψυχοθεραπείας σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες και Συμβουλευτικής Γονέων. Οι ψυχολόγοι του κέντρου είναι ειδικευμένοι στην ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, και συντονίζονται από εξειδικευμένο έμπειρο παιδοψυχίατρο.

Θέματα όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολίες στην επικοινωνία και την τήρηση ορίων, εμπόδια στη δημιουργία λειτουργικών σχέσεων με τους άλλους, είναι κάποια τα ζητήματα συχνά απασχολούν παιδιά και γονείς.

Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι ο θεραπευόμενος να αναπτύξει λειτουργικότερους τρόπους χειρισμού των δυσκολιών του, να αναζητήσει την προέλευση τους και να μπορέσει να μοιραστεί και να  επεξεργαστεί τα συναισθήματα του, μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της θεραπευτικής σχέσης. Η ψυχοθεραπεία των παιδιών σε ατομικό επίπεδο έχει συνήθως βραχεία διάρκεια και μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν δυσκολίες που έχουν να κάνουν με εσωτερικές αναστολές, με δύσκολες οικογενειακές σχέσεις, με το σχολείο και το κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού.

Στη Συμβουλευτική Γονέων οι γονείς έχουν τον χώρο και τον χρόνο να συζητήσουν τους προβληματισμούς που μπορεί να έχουν σχετικά με το παιδί τους, αναζητούν μαζί με τον θεραπευτή λειτουργικότερους τρόπους επικοινωνίαςγια την οικογένεια και ενδυναμώνονται στον ρόλο τους. Μοιράζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον τις δικές τους δυσκολίες και επεξεργάζονται και οι ίδιοι τα -συχνά επώδυνα- συναισθήματα τους για τις δυσκολίες του παιδιού τους.

Υπό την εποπτεία του επιστημονικά υπεύθυνου παιδοψυχιάτρου, διαμορφώνεται ο κατάλληλος θεραπευτικός σχεδιασμός, ανάλογα με τις ανάγκες και το αίτημα του κάθε θεραπευόμενου. Ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να περιλαμβάνει ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες, ή συνδυασμό των δύο.

Συμβουλευτική Γονέων.

Το περιβάλλον της οικογένειας είναι αυτό μέσα στο οποίο το παιδί αναπτύσσεται, μαθαίνει να επικοινωνεί και να συμπεριφέρεται, αποκτά ικανότητες και εξελίσσει τις δεξιότητες του. Η δομή της οικογένειας και οι ρόλοι που αναλαμβάνει κάθε μέλος της συμβάλλουν στη μελλοντική κοινωνικο-συναισθηματική του εξέλιξη, άλλοτε δίνοντας απαραίτητα εφόδια, αλλά και κάποιες φορές δημιουργώντας εμπόδια.

Όταν ένα παιδί ξεκινά το πρόγραμμα στο Παιδικό Εργαστήρι, γίνεται ένα πρώτο βήμα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δυσκολιών του. Καθώς όμως το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει το παιδί παίζει τον βασικότερο ρόλο στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του, έχει πολύ μεγάλη σημασία και η υποστήριξη των γονιών του παιδιού κατά τη διάρκεια της δυναμικής αυτής διαδικασίας.

Η Συμβουλευτική Γονέων απευθύνεται στους γονείς όλων των παιδιών που παρακολουθούν πρόγραμμα στο Παιδικό Εργαστήρι. Στόχος της είναι η υποστήριξη των γονέων στον δύσκολο και πολύπλοκο ρόλο τους, ώστε οι αλλαγές που θα επιτευχθούν μέσα από το πρόγραμμα του παιδιού να είναι σταθερές και μακροπρόθεσμες, καθώς έχει φανεί ότι το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι το καλύτερο δυνατό, όταν και οι γονείς από την πλευρά τους εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία.

Στη Συμβουλευτική Γονέων οι γονείς έχουν τον χώρο και τον χρόνο να συζητήσουν τους προβληματισμούς που μπορεί να έχουν σχετικά με το παιδί τους, αναζητούν μαζί με τον θεραπευτή λειτουργικότερους τρόπους επικοινωνίας για την οικογένεια και ενδυναμώνονται στον ρόλο τους. Μοιράζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον τις δικές τους δυσκολίες και επεξεργάζονται και οι ίδιοι τα -συχνά επώδυνα- συναισθήματα τους για τις δυσκολίες του παιδιού τους. Νοηματοδοτούν εκ νέου τη συμπεριφορά του παιδιού τους που τους ανησυχεί, συνδέοντας την με τη λειτουργία και τη δομή του ευρύτερου οικογενειακού πλαισίου και δρομολογούν έτσι, με τη βοήθεια του θεραπευτή, αλλαγές με μονιμότερο χαρακτήρα. Επίσης, δίνονται οδηγίες για συγκεκριμένα θέματα, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Οι συναντήσεις γίνονται κατά προτίμηση και με τους δύο γονείς και προγραμματίζονται σε τακτική εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη βάση, ενώ αν παραστεί ανάγκη, προγραμματίζονται έκτακτες συναντήσεις. Προτιμάται ο θεραπευτής του παιδιού να είναι διαφορετικός από αυτόν των γονιών, σε περίπτωση που το παιδί παρακολουθεί και πρόγραμμα ψυχοθεραπείας, έτσι ώστε να διαφυλαχθεί η σχέση εμπιστοσύνης του παιδιού με τον θεραπευτή του.