Αυτισμός στη παιδική ηλικία

kidlab.gr_000208

Πρόκειται για αναπτυξιακή διαταραχή, με κύριο χαρακτηριστικό τη δυσκολία στην επικοινωνία. Σύμφωνα με το ICD-10 χαρακτηρίζεται από  μη φυσιολογική ή/και διαταραγμένη ανάπτυξη (η οποία εκδηλώνεται πριν από την ηλικία των τριών ετών) και από την μη φυσιολογική λειτουργικότητα που εκδηλώνεται σε τρεις ταυτόχρονα περιοχές :

α)την κοινωνική συναλλαγή
β)  την επικοινωνία
γ) την περιορισμένη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά.

Η διάγνωση μπορεί να πραγματοποιηθεί με εγκυρότητα στην ηλικία των 3 ετών.  Η αιτιολογία της διαταραχής ως και σήμερα δεν έχει αποσαφηνιστεί. Έχει βρεθεί  οργανική  πολυπαραγοντική διαταραχή, χωρίς να έχουν εντοπιστεί οι ακριβείς γενετικές περιοχές.

Κύρια χαρακτηριστικά :

 • Έλλειψη ανταπόκρισης στα συναισθήματα των άλλων.
 • Συμπεριφορά δυσανάλογη του κοινωνικού περιβάλλοντος και των καταστάσεων.
 • Ελάχιστη ως και ανύπαρκτη χρήση κοινωνικών σημάτων.
 • Ανεπαρκής ολοκλήρωση κοινωνικών, συναισθηματικών και επικοινωνιακών συμπεριφορών.
 • Έλλειψη κοινωνικό – συναισθηματικής αμοιβαιότητας.

 Επιπλέον χαρακτηριστικά:

 • Έκπτωση στην επικοινωνία που χαρακτηρίζεται από καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου ή εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας.
 • Έκπτωση ικανότητας έναρξης ή διατήρησης συζήτησης με άλλους.
 • Στερεότυπη / επαναληπτική χρήση γλώσσας ή χρήση ιδιοσυγκρασιακής γλώσσας.
 • Έλλειψη αυθόρμητου παιχνιδιού με ρόλους κοινωνικής μίμησης ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού.
 • Έλλειψη δημιουργικότητας και φαντασίας στις διαδικασίες της σκέψης.
 • Έλλειψη συναισθηματικής ανταπόκρισης  στις λεκτικές και μη λεκτικές εκδηλώσεις των άλλων ανθρώπων.
 • Έλλειψη συνοδών κινήσεων για να τονισθεί ή αποσαφηνιστεί  ο προφορικός λόγος.
 • Ακολουθία συγκεκριμένων καθημερινών πρακτικών σε τελετουργίες μη λειτουργικού χαρακτήρα (π.χ. ημερομηνίες, δρομολόγια).
 • Κινητικές στερεοτυπίες (π.χ. επαναλαμβανόμενες κινήσεις).

Αντίσταση σε μεταβολές στην καθημερινή ζωή (ακόμα και σε αλλαγή τοποθέτησης  αντικειμένων μέσα στο σπίτι).

 

Κέλλυ Ταβουλάρη