Είναι το παιδί μου έτοιμο για το «μεγάλο» σχολείο ;

kidlab.gr_000218

Συχνά η περίοδος που τα παιδιά  φεύγουν από το νήπιο και ετοιμάζονται για την Ά  Δημοτικού  εκτός από χαρά δημιουργεί άγχος στους μαθητές και τους γονείς τους.  Για να μπορεί το παιδί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις νέες  απαιτήσεις μπαίνοντας στο  δημοτικό σχολείο, θα πρέπει να κατέχει ήδη συγκεκριμένες γνωστικές και  κοινωνικές  δεξιότητες.

Κοινωνικά:

Ο νέος μαθητής-τρια χρειάζεται να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του ώστε να ανταπεξέλθει κοινωνικά απέναντι στους δασκάλους και στους συμμαθητές-τριες του-της. Να συμμετέχει χωρίς φόβο και δισταγμό  στην τάξη, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να απαντάει χωρίς φόβο στις ερωτήσεις των νέων δασκάλων. Να μπορεί να συμμετέχει σε ομάδα και να τηρεί τους κανόνες που έχει αυτή.

Γνωστικά:

 •  Να μπορεί να αφηγείται γεγονότα της καθημερινότητας του.
 •  Να περιγράφει ένα γεγονός –αντικείμενο.
 •  Να μπορεί να αφηγείται μια ιστορία με αρχή μέση και τέλος.
 •  Να συνδέει τα γράμματα με τους ήχους τους.
 •  Να ανταποκρίνεται προφορικά στη σύνθεση συλλαβών.
 •  Να γράφει το όνομα του με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.
 •  Να γνωρίζει κάποια  σύμφωνα και τα φωνήεντα της αλφαβήτου.
 •  Να γνωρίζει προμαθηματικές έννοιες ( π.χ. προηγούμενο-επόμενο- ανάμεσα κ.α.).
 •  Να γνωρίζει έννοιες χωρικού προσανατολισμού  (π.χ. πάνω-κάτω, δεξιά –αριστερά κ.α.).
 •  Να μετράει ως το 10 και να αναγνωρίζει τους αριθμούς ως το 5.
 •  Να συνδέει αριθμούς και ποσότητες.
 •  Να αντιλαμβάνεται τις έννοιες προηγούμενο, επόμενο, μεσαίο.
 •  Να αντιλαμβάνεται και να επιλύει (προφορικά) απλά  μαθηματικά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης με αριθμούς στη 10άδα.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τη μοναδικότητα των παιδιών. Κάθε παιδί έχει διαφορετικό ρυθμό και  ξεχωριστές ανάγκες. Οφείλουμε να μην είμαστε αυστηροί κριτές αλλά  συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι που μόλις ξεκινάει.

Κέλλυ Ταβουλάρη