Παιδί και διαφημίσεις

kidlab.gr_000075

Για μικρά παιδιά οι διαφημίσεις είναι απαγορευτικές. Σε αυτές τις ηλικίες εστιάζουν την προσοχή τους μόνο στην εικόνα και όχι στο λόγο. ¨όταν λοιπόν αυτή εναλλάσσεται συνεχώς τα παιδιά δε καταλαβαίνουν την πλοκή με αποτέλεσμα να κουράζονται χωρίς να το καταλαβαίνουν.

Στα μεγαλύτερα παιδιά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τις διαφημίσεις από τη ζωή τους για αυτό και ο στόχος μας είναι να τα ενημερώσουμε σωστά. Όταν διακόπτεται το πρόγραμμα ενημερώνουμε τα παιδιά πως αυτό που παρακολουθούμε τώρα είναι διαφημίσεις. Τα βοηθούμε να ξεχωρίσουν το φανταστικό από το πραγματικό όσων παρακολουθούμε. Τους εξηγούμε ποιος είναι ο ρόλος των ηθοποιών στις διαφημίσεις. Εξηγούμε πως ο στόχος τους είναι η πώληση του συγκεκριμένου προϊόντος και ίσως αποτελεί και μια ευκαιρία να τους μιλήσουμε για την κατανάλωση.  Μέσα από συζητήσεις βοηθάμε τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να μπορούν να αξιολογούν τις διαφημίσεις μόνα τους.

Γεωργία Πατρινού