Παιδί και σχέσεις με συνομήλικους

kidlab.gr_000142

Η σημασία των σχέσεων του παιδιού με τους συνομηλίκους διαφαίνεται από το γεγονός ότι αρχίζουν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη ζωή του παιδιού από το δεύτερο μόλις έτος της ζωής του. Το παιδί, παρόλο που συνεχίζει να παραμένει προσκολλημένο στα συγγενικά πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος του, αρχίζει να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του προκειμένου να προσεγγίσει τους «συντρόφους» του στο παιδικό παιχνίδι. Τα παιδιά δείχνουν αμοιβαιότητα στις αλληλεπιδράσεις τους ανταλλάσοντας επαίνους, δανείζοντας τα παιχνίδια τους και βοηθώντας τους συμπαίκτες τους όταν χτυπήσουν.

Θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τη διαπίστωση πως στην παιδική ηλικία, ο σημαντικότερος παράγοντας κοινωνικοποίησης του παιδιού σταματά να είναι η οικογένεια και τη θέση της παίρνει το σχολείο και τα άλλα πλαίσια μέσα στα οποία το παιδί συνυπάρχει με τους συνομηλίκους του. Τα παιδιά μέσα από τις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους αρχίζουν να μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να συνυπολογίζουν τα συναισθήματα και τις αντιλήψεις των άλλων. Μέσω της φιλίας, το παιδί αποκτά πληροφορίες για τον εαυτό του, αυτοπροσδιορίζεται μέσω της κοινωνικής σύγκρισης που λαμβάνει χώρα μεταξύ των φίλων και δημιουργεί πρότυπα για τις μετέπειτα σχέσεις που θα αναπτύξει. Η κοινωνική και συναισθηματική προσαρμογή των παιδιών  πηγάζει και από την κοινωνική τους ικανότητα καθώς και την επάρκεια των σχέσεων τους με τους συνομηλίκους.

Η ομάδα των συνομηλίκων διαδραματίζει και έναν ακόμα ρόλο, εκτός από την κοινωνικοποίηση του παιδιού. Αυτόν, της ομαλοποίησης των ιδιορρυθμιών της οικογένειας. Για παράδειγμα, ένα παιδί που έχει μεγαλώσει σε ένα υπερ-προστατευτικό  κλίμα, στην ομάδα των συνομηλίκων, θα «αναγκαστεί» να έρθει σε επαφή με τις δυναμικές πλευρές του εαυτού του καθώς καλείται να ανταπεξέλθει μόνο του στις ποικίλες καταστάσεις που θα αντιμετωπίσει. Με τον ίδιο τρόπο, ένα παιδί που μπορεί να βιώνει σαν απορριπτικό το οικογενειακό του περιβάλλον θα έχει την ευκαιρία να γίνει αποδέκτης συναισθημάτων αποδοχής στο φιλικό του περιβάλλον.

Βασιλική Γουργούλη