Παιδοψυχιατρική διάγνωση- Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση

kidlab.gr_000227

Το Παιδικό Εργαστήρι Γλυφάδας παρέχει υπηρεσίες Παιδοψυχιατρικής Διάγνωσης και Παρακολούθησης  παιδιών και εφήβων, Ψυχοθεραπείας σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες και Συμβουλευτικής Γονέων. Οι ψυχολόγοι του κέντρου είναι ειδικευμένοι στην ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, και συντονίζονται από εξειδικευμένο έμπειρο παιδοψυχίατρο.

Θέματα όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολίες στην επικοινωνία και την τήρηση ορίων, εμπόδια στη δημιουργία λειτουργικών σχέσεων με τους άλλους, είναι κάποια τα ζητήματα συχνά απασχολούν παιδιά και γονείς.

Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι ο θεραπευόμενος να αναπτύξει λειτουργικότερους τρόπους χειρισμού των δυσκολιών του, να αναζητήσει την προέλευση τους και να μπορέσει να μοιραστεί και να  επεξεργαστεί τα συναισθήματα του, μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της θεραπευτικής σχέσης. Η ψυχοθεραπεία των παιδιών σε ατομικό επίπεδο έχει συνήθως βραχεία διάρκεια και μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν δυσκολίες που έχουν να κάνουν με εσωτερικές αναστολές, με δύσκολες οικογενειακές σχέσεις, με το σχολείο και το κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού.

Στη Συμβουλευτική Γονέων οι γονείς έχουν τον χώρο και τον χρόνο να συζητήσουν τους προβληματισμούς που μπορεί να έχουν σχετικά με το παιδί τους, αναζητούν μαζί με τον θεραπευτή λειτουργικότερους τρόπους επικοινωνίαςγια την οικογένεια και ενδυναμώνονται στον ρόλο τους. Μοιράζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον τις δικές τους δυσκολίες και επεξεργάζονται και οι ίδιοι τα -συχνά επώδυνα- συναισθήματα τους για τις δυσκολίες του παιδιού τους.

Υπό την εποπτεία του επιστημονικά υπεύθυνου παιδοψυχιάτρου, διαμορφώνεται ο κατάλληλος θεραπευτικός σχεδιασμός, ανάλογα με τις ανάγκες και το αίτημα του κάθε θεραπευόμενου. Ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να περιλαμβάνει ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες, ή συνδυασμό των δύο.

Επικοινωνία για ραντεβού: 210 9636400 & kidlabgr@gmail.com