Πως μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά με άγχος;

kidlab.gr_000106

Υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά. Κάποιοι από αυτούς είναι οι εξής:

  • Δεν επιβαρύνουμε το πρόγραμμα των παιδιών και είμαστε πάντα προσεκτικοί σε τυχόν ενδείξεις που παρουσιάζουν κούρασης και άγχους.
  • Τα παιδιά χρειάζονται την αγκαλιά σε περιόδους κρίσης και στρες.
  • Τα μαθαίνουμε να εντοπίζουν και να εκφράζουν το συναίσθημα που βιώνουν.
  • Εξασκούμε την υγιή επιθετικότητα. Τα μαθαίνουμε να λένε όχι σε ότι δεν τους αρέσει και να διαχειρίζονται το θυμό τους με υγιή τρόπο.
  • Τους δίνουμε όση προσοχή χρειάζονται σαν παιδιά.
  • Έχουμε ρεαλιστικούς στόχους και προσδοκίες από τα παιδιά μας.
  • Δημιουργούμε εμείς με τη συμπεριφορά μας το σωστό πρότυπο.

Ένας από τους λόγους που βιώνουμε άγχος ως ενήλικοι είναι η δυσκολία στην εξεύρεση πολλών πιθανών λύσεων για το συγκεκριμένο πρόβλημα που μας απασχολεί. Αφήνοντας το παιδί να σκεφτεί τις δικές του λύσεις για το πρόβλημά του χωρίς να επεμβαίνουμε πάντα εξασκούμε την ικανότητα του παιδιού για εύρεση λύσεων.
Βιβλιογραφία
Siqueland L..(1996) Anxiety in Children: Perceived Family Environments and Observed Family Interaction. Journal of Clinical Child Psychology. Volume: 25. Issue: 2 p. 225.
Merrell W.K. (1999) Behavioral, Social and Emotional Assessment of Children and Adolescents. Lawrence Erlbaum Associates.: Mahwah, NJ.

Γεωργία Πατρινού