Τηλεόραση, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και παιδί

kidlab.gr_000065

Η τεχνολογία είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας, τόσο για τους γονείς, όσο και για τα παιδιά. Τηλεόραση, dvd, υπολογιστής ή laptop, κονσόλες παιχνιδιών και άλλα, υπάρχουν στην πλειοψηφία των σπιτιών μας.

Η τηλεόραση, ένα από τα βασικά μέσα μαζικής επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε), βρίσκεται σήμερα στα σπίτια των περισσοτέρων Ελλήνων, ενώ οι οικογένειες που δεν έχουν αυτή την συσκευή αποτελούν μία μικρή μειοψηφία στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Δεν αποτελεί αξιοπερίεργο το γεγονός πολλά ελληνικά σπίτια να έχουν περισσότερες των μία συσκευές τηλεόρασης.

Είναι γεγονός ότι η τηλεόραση μπορεί να διευρύνει τις εμπειρίες του ατόμου και ειδικότερα του παιδιού. παρέχοντας την γνώση και πληροφόρηση πολύ άμεσα, με εικόνα και ήχο, και σε ένα μεγάλο κοινό ταυτόχρονα. Επίσης, σημαντικό χαρακτηριστικό της τηλεόρασης είναι η αμεσότητα της με την καθημερινή ζωντανή πραγματικότητα. Τα άτομα βλέποντας τηλεόραση αποκτούν ευρύτερες γνώσεις και εμπειρίες για ένα κόσμο πολύ πιο πλατύ από εκείνο που γνωρίζουν και ζουν καθημερινά. Τα παιδιά μαθαίνουν για γεγονότα, καταστάσεις, εμπειρίες και φαινόμενα, τα οποία θα ήταν δύσκολο να τα ζήσουν άμεσα.

Η παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων μπορεί να διεγείρει τη φαντασία  του παιδιού και, όταν δεν οδηγείται στην υπερβολή,  είναι θετικό στοιχείο για την προσωπικότητα του. Η τηλεόραση μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους μέσα από τη διέγερση της φαντασίας τους. Θετικές επίσης μπορεί να είναι οι επιδράσεις της στην ψυχαγωγία του κοινού και ειδικότερα στη μόρφωση και στην ενημέρωση. Η τηλεόραση μπορεί να βοηθήσει το παιδί να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο του και να αποκτήσει  γνώσεις, άγνωστες μέχρι τότε για αυτούς.

Η τηλεόραση δεν είναι από μόνη της  μία κακή επίδραση και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται έτσι.  Συνεισφέρει θετικά σε πολλούς τομείς όπως στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγία, στην χαλάρωση, στην καλλιέργεια θετικών προτύπων, στην καλλιέργεια σωστής διατροφής, στην διάδοση του αθλητισμού, στην ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας.

Αντίστοιχα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το διαδίκτυο, μπορούν να αποδειχτούν σημαντικά εργαλεία για τη μόρφωση και την εκπαίδευση των παιδιών, παρέχοντας ένα πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών, σε συνδυασμό με την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές. Στο παρελθόν, η αναζήτηση των πληροφοριών αυτών ήταν πολύ πιο δύσκολη και χρονοβόρα. Επίσης, έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν και να αναπτύξουν ικανότητες όπως μνήμη, φαντασία, κριτική σκέψη και συγκέντρωση, παίζοντας κατάλληλα επιλεγμένα παιχνίδια που απαιτούν στρατηγική και σκέψη.

Ακόμη, το διαδίκτυο μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη και ταχύτερη επικοινωνία, εκμηδενίζοντας αποστάσεις, ενώ σημαντικός είναι και ο ψυχαγωγικός ρόλος των Η/Υ , αφού μπορεί κανείς να παίξει ηλεκτρονικά παιχνίδια , να ακούσει μουσική, κτλ.  Σήμερα, άλλωστε, οι Η\Υ που είναι συνδεδεμένα με ευρύτερα δίκτυα, παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε μουσεία και δίνουν την ευκαιρία στο χρήστη να τα παρακολουθήσει όσο χρόνο θέλει και να πάρει τις κατάλληλες πληροφορίες για αυτά.

Αυτό που πρέπει να έχουν πάντα υπόψη τους οι γονείς είναι ότι η τηλεόραση, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, και η τεχνολογία γενικότερα είναι εργαλεία, και αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητας μας. Ο τρόπος με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, και αντίστοιχα ο τρόπος με τον οποίο τα εισάγουμε στη ζωή των παιδιών είναι αυτός που θα καθορίσει αν η χρήση τους θα έχει οφέλη ή αρνητικές συνέπειες.

Στέλλα Σπανού