Όταν ένα παιδί μεγαλώνει χωρίς όρια.. Τι συμβαίνει;

kidlab.gr_000181

Η έλλειψη οριοθέτησης και συνεπειών μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλο άγχος στα παιδιά, γιατί κατά τη διαμόρφωση της, η συνείδηση του παιδιού είναι απόλυτη σκληρή και αυστηρή. Αν αφήσουμε το παιδί μόνο του να “φανταστεί” την τιμωρία του, είναι πιθανό ότι από το μυαλό του θα περάσουν “φοβερά και τρομερά”. Επιβάλλοντας -ως γονείς- συνέπειες στα παιδιά, τα απελευθερώνουμε από αυτή την αγωνία του να φαντάζονται “ποια μπορεί να είναι η τιμωρία μου;”.

Ακόμη, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν μαθαίνοντας ότι μπορεί να κάνουν και να έχουν οτιδήποτε θέλουν, οποιαδήποτε στιγμή, δεν μπορούν να μάθουν να υποχωρούν, να περιμένουν  και να συμβιβάζονται. Έτσι, όταν αυτό θα προκύψειστις σχέσεις τους με τα άλλα παιδιά, δε θα μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά μαζί τους, να μοιραστούν και να παίξουν μαζί τους, καθώς θα έχουν συνηθίσει να ικανοποιούνται άμεσα και αποκλειστικά οι δικές τους ανάγκες. Θα απογοητεύονται όταν ακούσουν “όχι” από κάποιον φίλο ή συνομήλικο, και θα νιώθουν ότι απορρίπτονται.

Επιπλέον, αν σε μια οικογένεια δεν υπάρχουν κανόνες και ένα σαφές πλαίσιο, το παιδί θα συναντήσει έντονες δυσκολίες όταν θα χρειαστεί να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον με σαφείς κανόνες, ξεκάθαρους ρόλους και υποχρεώσεις, όπως το σχολείο ή αργότερα άλλα κοινωνικά πλαίσια.

Πολλοί γονείς δε θέτουν σταθερά όρια στα παιδιά τους, καθώς φοβούνται ότι θα τα καταπιέσουν και θα τα πληγώσουν. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της μη ύπαρξης ορίων φαίνεται ότι συνήθως είναι τα αντίθετα, καθώς ένα παιδί που  νιώθει “παντοδύναμο” μέσα στην οικογένεια του, δεν εξασκείται στην ανάληψη προσωπικής ευθύνης και δυσκολεύεται να αυτονομηθεί ουσιαστικά καθώς μεγαλώνει και εντάσσεται και σε άλλα πλαίσια, εκτός αυτής.

Στέλλα Σπανού