Όταν τα αδέλφια νιώθουν ότι αδικούνται

kidlab.gr_000133

Ανταποκριθείτε στην ανάγκη, όχι στην ισότητα. Είναι αδύνατο να καταφέρουμε να είμαστε ακριβοδίκαιοι σε όλες τις καταστάσεις. Ακόμα και αν κόψετε ένα γλυκό στη μέση, στα μάτια ενός παιδιού μπορεί να μη φαντάζει δίκαιη η μοιρασιά. Αντί να εστιάζετε στο να είστε δίκαιος, εστιάστε στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού. Εάν εστιάζετε πάντα στην ισότητα, παραμονεύει ο κίνδυνος να παραβλέψετε τις ανάγκες ενός ή περισσότερων παιδιών σας.  Προσφέρετε απάντηση στην επιθυμία του παιδιού, όχι στο παράπονο. Μερικές φορές ένα παιδί λέει ότι κάτι είναι άδικο, εννοώντας ότι θέλει κάτι περισσότερο. Θα μπορούσε να είναι περισσότερα παιχνίδια, περισσότερη προσοχή, ή περισσότερος χρόνος από σας. Ίσως χρειάζεται απλά και μόνο μια αγκαλιά, ή την απόλυτη προσοχή σας για λίγα λεπτά. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε πολλές συγκρούσεις δικαιοσύνης.

Μη λέτε στα παιδιά σας “ζωή είναι άδικη”. Μια από τις ευκολότερες – και λιγότερο αποτελεσματικές – στρατηγικές στις καταστάσεις της αδικίας, είναι να χρησιμοποιηθεί αυτή η φράση. Είναι μια έννοια που δεν μπορεί να γίνει κατανοητή από τα παιδιά. Αυτό που καταλαβαίνουν είναι ότι αυτό που βιώνουν τη δεδομένη στιγμή δεν είναι το ίδιο ή ίσο με αυτό που βιώνει ο αδελφός ή η αδελφή τους. Όταν ένα παιδί παραπονιέται ότι κάτι δεν είναι δίκαιο, επικυρώστε τα συναισθήματά του λέγοντας ότι καταλαβαίνετε πόσο σκληρή μπορεί να είναι η αδικία. Ακόμα κι αν δεν μπορείτε να καθορίσετε την αδικία, θα βοηθήσει το παιδί σας το να ξέρει ότι προσπαθείτε να καταλάβετε τι αισθάνεται.

Ανταποκριθείτε στην ανάγκη, όχι στην ισότητα. Είναι αδύνατο να καταφέρουμε να είμαστε ακριβοδίκαιοι σε όλες τις καταστάσεις. Ακόμα και αν κόψετε ένα γλυκό στη μέση, στα μάτια ενός παιδιού μπορεί να μη φαντάζει δίκαιη η μοιρασιά. Αντί να εστιάζετε στο να είστε δίκαιος, εστιάστε στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού. Εάν εστιάζετε πάντα στην ισότητα, παραμονεύει ο κίνδυνος να παραβλέψετε τις ανάγκες ενός ή περισσότερων παιδιών σας. Προσφέρετε απάντηση στην επιθυμία του παιδιού, όχι στο παράπονο. Μερικές φορές ένα παιδί λέει ότι κάτι είναι άδικο, εννοώντας ότι θέλει κάτι περισσότερο. Θα μπορούσε να είναι περισσότερα παιχνίδια, περισσότερη προσοχή, ή περισσότερος χρόνος από σας. Ίσως χρειάζεται απλά και μόνο μια αγκαλιά, ή την απόλυτη προσοχή σας για λίγα λεπτά. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε πολλές συγκρούσεις δικαιοσύνης.

Μη λέτε στα παιδιά σας “ζωή είναι άδικη”. Μια από τις ευκολότερες – και λιγότερο αποτελεσματικές – στρατηγικές στις καταστάσεις της αδικίας, είναι να χρησιμοποιηθεί αυτή η φράση. Είναι μια έννοια που δεν μπορεί να γίνει κατανοητή από τα παιδιά. Αυτό που καταλαβαίνουν είναι ότι αυτό που βιώνουν τη δεδομένη στιγμή δεν είναι το ίδιο ή ίσο με αυτό που βιώνει ο αδελφός ή η αδελφή τους. Όταν ένα παιδί παραπονιέται ότι κάτι δεν είναι δίκαιο, επικυρώστε τα συναισθήματά του λέγοντας ότι καταλαβαίνετε πόσο σκληρή μπορεί να είναι η αδικία. Ακόμα κι αν δεν μπορείτε να καθορίσετε την αδικία, θα βοηθήσει το παιδί σας το να ξέρει ότι προσπαθείτε να καταλάβετε τι αισθάνεται.

Επιτρέψτε στα παιδιά σας να διαφωνήσουν σε σχέση με τη δικαιοσύνη.  Τα παιδιά σας δε θα συμφωνήσουν πάντα με κάθε απόφαση σας σχετικά με το τι είναι δίκαιο. Μην τους αφήστε να λάβουν την τελική απόφαση. Σαν γονείς είστε περισσότερο ικανοί να δείτε ποιο είναι το δίκαιο σε κάθε περίσταση. Βασίστε τις αποφάσεις σας στην κρίση σας, ακόμα κι αν τα παιδιά σας διαφωνούν.

Αφήστε τα παιδιά να σας βοηθήσουν να καταστήσετε τα πράγματα δίκαια. Το φορτίο της δικαιοσύνης δεν πρέπει να είναι απόλυτα στους γονείς. Επιτρέψτε στα παιδιά σας για να επιλύσουν τα προβλήματα της δικαιοσύνης μεταξύ τους.

Χρησιμοποιήστε το χιούμορ. Ακριβώς όπως με οποιαδήποτε σύγκρουση, το χιούμορ μπορεί να διαλύει την ένταση που προκύπτει στις διαφωνίες περί δικαιοσύνης.  Τα παιδιά σας δε θα συμφωνήσουν πάντα με κάθε απόφαση σας σχετικά με το τι είναι δίκαιο. Μην τους αφήστε να λάβουν την τελική απόφαση. Σαν γονείς είστε περισσότερο ικανοί να δείτε ποιο είναι το δίκαιο σε κάθε περίσταση. Βασίστε τις αποφάσεις σας στην κρίση σας, ακόμα κι αν τα παιδιά σας διαφωνούν.

Αφήστε τα παιδιά να σας βοηθήσουν να καταστήσετε τα πράγματα δίκαια. Το φορτίο της δικαιοσύνης δεν πρέπει να είναι απόλυτα στους γονείς. Επιτρέψτε στα παιδιά σας για να επιλύσουν τα προβλήματα της δικαιοσύνης μεταξύ τους.

Χρησιμοποιήστε το χιούμορ. Ακριβώς όπως με οποιαδήποτε σύγκρουση, το χιούμορ μπορεί να διαλύει την ένταση που προκύπτει στις διαφωνίες περί δικαιοσύνης.

Στέλλα Σπανού