Διάσπαση Προσοχής

kidlab.gr_000089

ΔΕΠ-Υ και Ειδικό Παιδαγωγικό

Τα παιδιά με ΔΕΠΥ συχνά τα χαρακτηρίζει  χαμηλή σχολική επίδοση λόγω της αδυναμίας τους να παρακολουθήσουν με συνέπεια το μάθημα. Τα χαρακτηριστικά των μαθητών με το συγκεκριμένο σύνδρομο  είναι: Αδυνατούν να εστιάσουν  την προσοχή τους στο μάθημα. Δεν παρακολουθούν το δάσκαλο ή μοιάζουν αφηρημένα. Η προσοχή τους αποσπάται από το παραμικρό. Σηκώνονται συχνά και χωρίς […]

Read the article →
kidlab.gr_000080

ΔΕΠ-Υ και διάβασμα στο σπίτι

Προσπαθήστε να προγραμματίσετε το «διάβασμα» να γίνεται την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο κάθε μέρα. Ο χώρος πρέπει να είναι ο ίδιος κάθε φορά και να είναι προστατευμένος από ερεθίσματα που πιστεύετε ότι θα αποσπάσουν την προσοχή του παιδιού σας. Όταν κάνει τις εργασίες του σχολείου, σχεδιάστε τακτικά διαλείμματα κάθε 10 ή 15 λεπτά. […]

Read the article →