Θέματα Ομιλίας & Λόγου

kidlab.gr_000030

Τραυλισμός

Μια συχνή δυσκολία που παρουσιάζεται στο λόγο των παιδιών είναι ο τραυλισμός. Εμφανίζεται με δυσκολία στη ροή του λόγου, στο ρυθμό, στη μελωδία και στην ταχύτητα κατά τη διάρκεια της ομιλίας. Η συχνότητά του ανέρχεται στο 1% του γενικού πληθυσμού. Υπάρχουν τρεις μορφές τραυλισμού: κλονικός τραυλισμός, στον οποίο το παιδί επαναλαμβάνει τις πρώτες συλλαβές των […]

Read the article →
kidlab.gr_000207

Τι σημαίνει “φωνολογική ενημερότητα”; – Σχέση με ανάπτυξη γραφής και ανάγνωσης

Έχει αποδειχτεί πως η φωνολογική ενημερότητα ευθύνεται σε πολλές περιπτώσεις για τις δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Τι είναι όμως η φωνολογική ενημερότητα; Με τον όρο φωνολογική ενημερότητα εννοούμε τη συνειδητή διάκριση και ανάλυση της ομιλίας στα επιμέρους στοιχεία της. Δηλαδή των λέξεων που αποτελούν την πρόταση, επίσης […]

Read the article →
kidlab.gr_000112

Τι είναι η διγλωσσία;?

Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν ενεργά ή προσπαθούν να χρησιμοποιούν  περισσότερες από μια γλώσσες, ακόμα και αν δεν έχουν επιτύχει την άνεση στη δεύτερη (τρίτη κλπ) γλώσσα θεωρούνται δίγλωσσα. Συνήθως, τα δίγλωσσα άτομα είναι και διαπολιτισμικά (δυο κουλτούρες). Η κουλτούρα κατακτάται, μεταδίδεται μέσω κοινωνικής συναλλαγής και μεταφέρεται κυρίως μέσω της γλώσσας. Ένα άτομο μπορεί να […]

Read the article →
kidlab.gr_000113

Συμβουλές για τους γονείς που μεγαλώνουν ένα δίγλωσσο παιδί

Για τους γονείς που μεγαλώνουν ένα δίγλωσσο παιδί προτείνονται παρακάτω μερικές συμβουλές που στοχεύουν στη σωστή γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον. Ο κανόνας του Γάλλου γλωσσολόγου Grammont, ”ένα άτομο – μια γλώσσα”.  Για παράδειγμα, η μαμά θα πρέπει να μιλάει συνέχεια Αγγλικά και ο μπαμπάς Ελληνικά). Αυτό όμως θα πρέπει να γίνεται […]

Read the article →
kidlab.gr_000167

Πώς επηρεάζουν τα προβλήματα στον λόγο τη γραφή και την ανάγνωση

Σύμφωνα με το μοντέλο Bloom and Lahey (1978) η γλώσσα είναι ένα σύνθετο σύστημα γνώσεων οι οποίες σχετίζονται με το γλωσσικό περιεχόμενο (νοήματα των λέξεων), γλωσσική μορφή (φωνολογία, μορφολογία, συντακτικό ) και τη χρήση της γλώσσας (κοινωνικό-γλωσσική κανόνες). Όταν το σύστημα αυτό λειτουργεί σωστά, μπορούμε άνετα να επικοινωνήσουμε. Αλλά υπάρχουν κάποια παιδιά για τα οποία […]

Read the article →
kidlab.gr_000032

Πως βοηθά η λογοθεραπεία στη δεξιότητα της ανάγνωσης;

Στην ηλικία των έξι ετών ένα παιδί με φυσιολογική ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας έχει ήδη ολοκληρωμένο φωνολογικό σύστημα (αρθρώνει όλα τα φωνήματα και τα συμφωνικά συμπλέγματα), μπορεί να περιγράφει, ν’ αφηγείται με συνοχή, και το λεξιλόγιο φυσιολογικά. Αυτή η ηλικία είναι κρίσιμη αναπτυξιακή περίοδος όπου το παιδί καλείται να γράφει και να διαβάσει. […]

Read the article →
kidlab.gr_000031

Πρώιμος Τραυλισμός

Ο πρώιμος τραυλισμός αποτελεί ένα φυσιολογικό στάδιο στην πορεία της κατάκτησης του λόγου απ’ το παιδί. Θεωρείται ως μία ακραία μορφή της φυσιολογικής δυσχέρειας που το παιδί ενδέχεται να αντιμετωπίσει σε σχέση με την ομιλία. Παρουσιάζεται στην ηλικία των 2½ έως 5 χρονών περίπου και κυρίως στα αγόρια. Χαρακτηριστικά του πρώιμου τραυλισμού Ο πρώιμος τραυλισμός εμφανίζεται […]

Read the article →
kidlab.gr_000053

Πότε ανησυχούμε για την ανάπτυξη του λόγου στο παιδί;

Έως 12 μηνών Δεν παράγει ήχους της ομιλίας όπως π, μπ, μ, α, ε, κ, γκ Δεν βαβίζει, δηλαδή δεν παράγει μαζί ή χωριστά ορισμένες συλλαβές όπως πα, μα – μα , ντα – ντα Έχει μονότονο κλάμα Δεν ανταποκρίνεται στο άκουσμα γνωστής φωνής της οικογένειας όταν δεν βρίσκονται στο οπτικό του πεδίο Δεν αντιδρά […]

Read the article →
kidlab.gr_000109

Ποιος είναι ο ρόλος του λογοθεραπευτή στη διγλωσσία;

Οι διαταραχές στην ανάπτυξη του λόγου μπορεί να εμφανιστούν τόσο στα μονόγλωσσα όσο και στα δίγλωσσα παιδιά. Όταν ένα δίγλωσσο παιδί παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα στην ανάπτυξη του λόγου πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων του παιδιού και στις δυο γλώσσες, ώστε να αποκτηθούν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη συνολική ικανότητα του παιδιού.  Ο λογοθεραπευτής […]

Read the article →
kidlab.gr_000111

Ποιες είναι οι κατηγορίες της διγλωσσία στα παιδιά;

Στα παιδιά η διγλωσσία χωρίζεται σε δύο κυρίως κατηγορίες: την ταυτόχρονη και τη διαδοχική ή επάλληλη διγλωσσία. Στην ταυτόχρονη διγλωσσία το παιδί μεγαλώνει με δυο γλώσσες από τη γέννησή του ή έρχεται σε επαφή με μια δεύτερη γλώσσα πριν τα τρία έτη ζωής.  Σε αυτή την περίπτωση το παιδί έχει αρχικά ένα αδιαφοροποίητο γλωσσικό σύστημα. […]

Read the article →