Θέματα Ομιλίας & Λόγου

kidlab.gr_000100

Λογοθεραπευτική παρέμβαση στα παιδιά με ΕΓΔ

Η παρέμβαση στα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) πρέπει να είναι έγκαιρη για να είναι αποτελεσματική. Σε γενικές γραμμές, η θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται τόσο στην ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων στην έκφραση, και στην κατανόηση όσο και στην ανάγκη ψυχολογικής στήριξης του παιδιού (Λιβανίου, 2004). Σε περίπτωση αν  η ΕΓΔ συνοδεύεται από τις δυσκολίες στις κινητικές και […]

Read the article →
kidlab.gr_000092

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ)

Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) αποτελεί μια σημαντική διαταραχή της προφορικής γλωσσικής ικανότητας που δε συνοδεύεται από νοητική υστέρηση, εμφανή νευρολογική βλάβη ή διαταραχή ακοής. Τα παιδιά με ΕΓΔ αντιμετωπίζουν μια μεγάλη ποικιλία προβλημάτων τόσο σε γλωσσικό όσο και σε γνωστικό επίπεδο. Η ΕΓΔ είναι παρούσα από τη γέννηση και δεν προκαλείται σε ηλικία δύο […]

Read the article →
kidlab.gr_000110

Διγλωσσία και ανάπτυξη λόγου

Πολλοί γονείς ανησυχούν μήπως η διγλωσσία προκαλεί κάποιου είδους αναπτυξιακού προβλήματος στο παιδί τους (π.χ. δυσκολίες στη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη). Παλιές έρευνες υποστήριζαν ότι η διγλωσσία έχει αρνητικές επιπτώσεις στη γλωσσική  ανάπτυξη του παιδιού. Τώρα πιστεύεται ότι παιδιά μέσης νοημοσύνης μαθαίνουν μία δεύτερη γλώσσα σχετικά εύκολα. Όσο πιο νωρίς ξεκινήσει η δίγλωσση εκπαίδευση, τόσο […]

Read the article →
kidlab.gr_000099

Από τι εξαρτάται η ανάπτυξη της δεύτερης γλώσσας στα παιδιά;

Η ανάπτυξη της δεύτερης γλώσσας εξαρτάται από: Tην ηλικία εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας. Όσο μικρότερο είναι το παιδί, τόσο πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά μαθαίνει τη δεύτερη γλώσσα. Την ποσότητα  έκθεσης στη δεύτερη γλώσσα.  Ένα παιδί που εκτίθεται στη δεύτερη γλώσσα σε καθημερινή βάση μέσα από την τηλεόραση και τη συναναστροφή με μεγαλύτερους συνομηλίκους θα […]

Read the article →