Με λένε Κατερίνα

    [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_120_001.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_120_001-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_120_002.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_120_002-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_120_003.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_120_003-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_120_0041.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_120_0041-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /]