Με λένε Κωστάκη

    [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_0011.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_0011-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_002.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_002-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_003.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_003-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_004.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_004-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_005.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_005-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_006.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_006-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_007.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_007-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_008.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_008-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_009.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_009-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_010.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_010-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_011.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_011-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_012.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_012-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_013.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_013-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /] [slider_slide image_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_014.jpg" thumb_src="http://kidlab.gr/wp-content/uploads/2012/09/kidlab.gr_slide_129_014-150x150.jpg" slide_title="" slide_description="" slide_link="" slide_link_text="" /]